Ramdin pleit op G20-top: Actieplan voor voedselveiligheid

Een wereldwijd actieplan en een geïntegreerd mechanisme over voedselveiligheid is noodzakelijk. Hiervoor heeft minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking gepleit tijdens de G20-top in Bali, Indonesië. Hij heeft het woord gevoerd namens president Chan Santokhi die zich in zijn hoedanigheid van Caricom-voorzitter. Voedsel- en energiezekerheid vormen de kern van samenlevingen en economieën. Hij stelde voor hieraan ook waterbeveiliging toe te voegen.
Voedsel mag volgens Ramdin geen luxeartikel worden en er moet alles aan worden gedaan om te voorkomen dat voedselzekerheidsuitdagingen aanleiding geven tot toekomstige conflicten of slagvelden, aangezien het aantal vruchtbare landbouwgronden mede door klimaatverandering afneemt. Gegevens uit de laatste publicatie van het Report on the State of Food and Nutrition Security, in 2021, concluderen dat voedselonzekerheid 40 procent van de mensen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied trof; dit was 10% meer dan voor de rest van de wereld.De situatie wordt nog verergerd door de stijgende inflatie in de hele regio. Tekorten aan kunstmest, de inefficiënte distributie en de voortdurende stijging van de rentevoeten bieden geen enkele vorm van troost aan potentiële investeerders in de sector, voerde Ramdin aan. Dit is niet duurzaam en daarom is het van belang dat alle landen en de internationale voedselindustrie zich ertoe verbinden een specifiek wereldwijd actieplan te ontwikkelen om herstel en groei op het gebied van voedselzekerheid, klimaat, landbouwinnovatie en duurzame productiviteitsgroei te beheren en te stimuleren.Al deze thema’s en beleidsterreinen zijn volgens de minister met elkaar verbonden. “Daarom zullen geïsoleerde oplossingen nooit volstaan; er moet een meer geïntegreerd, doeltreffend en alomvattend mechanisme voor technische en financiële bijstand worden aangenomen.” Ramdin gaf aan dat de Caricom-regio een alomvattend antwoord en stappenplan heeft ontwikkeld om de uitdagingen aan te gaan en de landbouwsector in de regio te laten groeien. Hij informeerde de G20 dat het Caricoms intentie en programma is om de voedselimport de daarmee gepaard gaande rekening tegen 2025 met 25% te verminderen.