Ramdin: ‘Ofschoon SLM-tickets betaalbaar zijn, moet het geheel operationeel goed kunnen functioneren’

President Chandrikapersad Santokhi heeft onlangs aangegeven, dat er in de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) een reorganisatie plaatsvindt, die bij moet dragen aan een structurele verandering, van het jarenlange gevoerde wanbeleid en mismanagement. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), verklaarde dat we de afgelopen maanden zelf hebben geconstateerd, wat het betekent om tijdelijk geen SLM te hebben. “Het is een belangrijke onderneming, vooral op de route Paramaribo-Amsterdam vice-versa, daar tracht de SLM de tickets nog betaalbaar te houden. Maar tegelijkertijd moet de SLM commercieel, maar ook operationeel, goed kunnen functioneren”, aldus Ramdin.
Hij vertelde dat het belangrijk is, dat we de SLM operationeel gaande houden, door ook de juiste en deskundige personen aan te trekken. Ramdin vertelde dat de regering bepaalde delen van het bedrijf zeker wil beschermen, door een herstructureringstraject op te zetten, “De SLM kan dan op een gegeven moment ‘management wise’ op zichzelf staan.” Zo is er volgens Ramdin recentelijk een evaluatiemoment geweest bij de SLM. “Met het crisismanagementteam van de SLM moeten er echter nog gesprekken gevoerd worden. Het is één van de zaken, waarbij de regering een stukje verantwoordelijkheid demonstreert. We zijn echter met die operatie bezig en hopen dat we binnen een paar weken op weg zijn naar een gezonde operatie van de SLM”, stelde Ramdin.
Hij haalde daarbij ook aan, dat er na de evaluatie, een financieringstraject opgezet zal moeten worden, zodat de SLM uiteindelijk over kan gaan naar positieve operationele uitvoeringen. “Deze gesprekken en evaluaties moeten erin resulteren dat de SLM in de blauwe cijfers komt en dat de maatschappij zichzelf kan bedruipen”, aldus Ramdin.
The post Ramdin: ‘Ofschoon SLM-tickets betaalbaar zijn, moet het geheel operationeel goed kunnen functioneren’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname