Ramdin: ‘Achaibersing op non-actief stellen, niet nodig’

Onlangs werd er in De Nationale Assemblee gesuggereerd, dat leidinggevenden uit de VHP betrokken zouden zijn bij de reçufraude. Dit heeft voor veel ophef gezorgd in de gemeenschap. Sinds maandag jl. zijn actievoerders de straat opgegaan als reactie op de recente schandalen c.q. frauduleuze handelingen. De actievoerders zijn zeer ontevreden over het beleid van de regering, met als gevolg dat er een lijst met eisen is opgesteld, onder andere dat de regering het roer omgooit of opstapt.  Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, heeft gisteren verklaard, dat de recente gebeurtenissen uiteraard impact zullen hebben op hoe het internationale bedrijfsleven en de internationale gemeenschap naar Suriname kijkt. “Het is belangrijk dat de regering actie onderneemt, door onderzoekingen in te stellen in het kader van de gepleegde fraudeleuze handelingen. Suriname moet namelijk neergezet worden als een land waar recht en wet geldt, waar er transparantie en democratie is”, aldus Ramdin.
Hij vertelde dat de demonstraties serieus genomen worden, en dat de fraudeleuze handelingen niet goed te praten zijn. De regering en de president plegen volgens Ramdin, dagelijks overleg met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), waardoor hij er zeker van is, dat het IMF ook de recente ontwikkelingen in ons land volgt. Ramdin garandeert wel, dat de huidige ontwikkelingen in Suriname, weinig invloed zullen hebben op de gesprekken met het IMF. De bewindsman gaf de verzekering aan de samenleving, dat er zeker een grondig onderzoek wordt ingesteld. “Degene die verkeerd zijn geweest, moeten aangehouden en gestraft worden. Het Openbaar Ministerie tevens de rechterlijke macht, zal hierbij de kans en de ruimte moeten krijgen dit onderzoek uit te voeren.”
Het is voor Ramdin belangrijk dat er ook grondig wordt nagegaan, of er al eerder gelden door middel van vervalste betaalopdrachten zijn verdwenen bij de Centrale Bank van Suriname. “Ik wijs geen beschuldigende vinger naar de vorige regering, maar ik vraag mij af, of dit een incidenteel gebeuren is, of dat dit al enige tijd heeft plaatsgevonden. Er moet goed forensisch onderzoek gepleegd worden om na te gaan, of dit soort illegale praktijken zich niet eerder hebben voorgedaan”, aldus Ramdin.
Doordat de minister van Financiën, Armand Achaibersing, niet aanwezig was en dit incidenteel buiten alle regelgeving en alle structuren van het ministerie is gebeurd, vindt Ramdin dat de desbetreffende minister niet op non-actief gesteld hoeft te worden.
The post Ramdin: ‘Achaibersing op non-actief stellen, niet nodig’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname