PUS PUSI NANGA MERKI

In ons land zeggen wij: ‘’Pot pus pusi fu luku merki’’, en in Nederland zeer pakkend: ‘’De kat op het spek binden’’,  hetgeen betekent: iemand zo sterk in de verleiding brengen, dat deze die niet kan weerstaan. Dat heeft natuurlijk weer alles te maken met de oneerlijkheid en de corruptie die momenteel welig tieren in Suriname.
Er kan natuurlijk ook wel een verbintenis waarneembaar zijn tussen oneerlijkheid en corruptie in een periode van ernstige economische achteruitgang c.q. malaise, waar bijvoorbeeld ons land al vanaf 2014 nadrukkelijk mee te maken heeft. Iemand die het financieel slecht heeft en maandelijks niet uitkomt met zijn reguliere verdiensten, zal veel eerder geneigd zijn oneerlijke en zelfs corrupte handelingen te plegen dan een ander, die wel goed verdient en zonder de problemen de eindjes aan elkaar weet te knopen. Maar in Suriname waar de doorsnee landgenoot in de afgelopen acht jaar het steeds slechter heeft gekregen, is het vaak wel begrijpelijk dat men om te overleven bepaalde handelingen pleegt, die op zijn zachtst gezegd, afkeurenswaardig kunnen worden genoemd. Om wetsovertreders en ander illegaal handelen tegen te gaan, hebben de justitiële autoriteiten enige tijd geleden besloten verkeersboetes zwaar te verhogen met als doel bepaalde verkeersovertredingen terug te dringen c.q. in de kiem te smoren. Automobilisten die zonder rijbewijs rijden, zouden volgens de nieuwe boetestructuur kunnen rekenen op een boete van SRD 7500,-. Voor in een voertuig dat niet verzekerd of gekeurd is deelnemen aan het verkeer, liepen de boetes met duizenden SRD’s op. Geen rijbewijs, ongekeurde  en onverzekerde auto kan de overtreder rekenen op een bestraffing van meer dan 25.000,- SRD. Maar wie bij het ministerie van Justitie en Politie en het Openbaar Ministerie had gedacht dat daarmede de kous af was en de illegaliteit zou verminderen, heeft het bij het verkeerde eind gehad. Worden de boetes wel voldaan?
Keerpunt heeft niet de indruk dat de beboete overtreders allemaal trouw komen betalen op het aangegeven politiestation. Vaak omdat men niet over het geld beschikt. Pas na vele weken en of maanden, wanneer de politie aan de deur komt, worden er stappen ondernomen om het verschuldigde boetebedrag te betalen. Maar waar justitie en het Openbaar Ministerie zeer onvoldoende rekening mee hebben gehouden, is de corruptie die al jaren welig tiert binnen het KPS en waar veel opsporingsambtenaren die de wet dienen te beschermen en bewaken, zich schuldig aan maken. Weten Kenneth Amoksi, minister van Justitie en Politie en de procureur-generaal bij het Hof van Justitie, mr. Paragsingh niet, dat bij verkeersacties en controle van documenten van automobilisten, er bij verkeersovertredingen bigi ‘n nyans worden gemaakt door corrupte politieagenten, waarbij ook nog rekruten het voortouw nemen. In zeer veel gevallen biedt niet de verkeersovertreder een tyuku aan de agent aan, maar suggereert de laatstgenoemde zelf een schappelijke oplossing, waarbij de verkeersovertreder die zijn documenten niet op orde heeft, wordt voorgesteld een deel van de boete ter plekke cash te voldoen. Er wordt door de corrupte agent in kwestie, dan genoegen genomen met een bundeltje van SRD 100 biljetten. De overtreder wordt dan gezegd dat hij kan vertrekken en wordt nog op het hart gedrukt, dat de afhandeling tussen partijen blijft. Het ministerie van Justitie en Politie en het parket hebben dan wel de boetes bij overtredingen binnen het verkeer verhoogd, maar vermoedelijk niet voorzien dat ze een monster hebben gecreëerd, waarbij agenten van politie op corrupte wijze een suppletie op het salaris ontvangen. Deze boeftigen binnen het korps, waar ook jongelingen deel van uitmaken, hebben dan ook geen bezwaar verkeersacties te houden, om zo de mogelijkheid te krijgen een zware extra ‘n nyang  te maken.
Dit kan nimmer de bedoeling geweest zijn van justitie om de boetes bij overtredingen binnen het verkeer drastisch te verhogen. Wederom wordt bewezen dat Suriname onderhevig is aan een aanhoudende moreel-ethische verloedering. Triester kan het nog maar nauwelijks.
The post PUS PUSI NANGA MERKI .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname