PUM voert factfinding missie uit

De PUM voert in de periode 12 tot en met 26 januari een factfinding missie uit in Suriname. De factfinding wordt uitgevoerd door de sectorcoördinator ‘Bouw’ bij de PUM, Rens Metz, in de marge van een adviesmissie op locatie in de bouwsector van Suriname, in de periode 12 tot 26 januari. Metz is hier voor een missie bij een bouwbedrijf en heeft het plan opgevat om tegelijkertijd ook een fact finding uit te voeren in de bouwsector. De doelstelling van zijn missie is het in kaart brengen van de relevante partijen in Suriname binnen de bouwsector (woning- en utiliteitsbouw- en de infra) en de vastgoedmarkt om daarmee de vraagstukken/thema’s waarmee de MKB-bedrijven geconfronteerd worden vast te stellen, waarop PUM met kennisoverdracht kan inspelen. Tevens bij een aantal van deze partijen het aanbod van PUM voor de sector in Suriname voorstellen en gezamenlijk onderzoeken welk aanbod gewenst is en hoe dat te organiseren valt. Bij deze factfinding missie zijn vooral partijen interessant waarmee bedrijfsoverschrijdende thema’s aangepakt kunnen worden en daarmee meer impact mogelijk is. PUM richt zich steeds meer op ondersteuning bij het behalen/nastreven van de SDG’s van de UN. Vraagstukken die daarmee samenhangen hebben prioriteit. De PUM-deskundigen zijn onafhankelijk en werken op vrijwillige basis. Praktisch in alle sectoren en branches is expertise aanwezig. De PUM’ers ontvangen geen salaris. De fondsen voor de missies worden voor het merendeel ter beschikking gesteld door drie Nederlandse ministeries en de werkgeversvereniging VNO/NCW. Hierin is dus inbegrepen de vliegticket en consultaties. De ontvangende bedrijven moeten alleen zorgen voor verblijf, vervoer en voeding. De PUM-experts zijn vooral beschikbaar voor de midden- en kleinbedrijven die zelf niet over de vereiste deskundigheid kunnen beschikken en commercieel (nog) niet in staat zijn specifieke expertise in te huren. Vanwege de covid-19 pandemie is het ook mogelijk om remote consultaties te organiseren, wat ook van invloed is op de kosten. bedrijven/sectoren zijn ook in de gelegenheid, om in groepsverband een aanvraag in te dienen. Voor vragen of eventuele ondersteuning van PUM, stuurt u een e-mail naar info@vsbstia.org.
The post PUM voert factfinding missie uit .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname