Protestacties van de Kraboe partij

Door de protestacties van de afgelopen dagen, hebben wij als volk kunnen zien wie de mensen zijn die het echt menen met dit volk en wie actie voert om eigen belang. Al dit soort figuren willen maar één ding en dat is het systeem van voor 25 mei 2020 voort te zetten. Het was een systeem van graaien en nogmaals graaien en zaken uit halen die we nu bij het ministerie van Financiën hebben gezien.
Natuurlijk worden ze ondersteund door de Niet Doordachte Partij. De partij die ervoor gezorgd heeft waar ons geliefd land vandaag de dag voorstaat. Om heel wat zaken weer op spoor te krijgen, ga je als regering maatregelen moeten treffen die niet altijd positief zullen overkomen bij de bevolking en zelfs veel pijn doen. Dit wanneer je als land geen geld hebt om jou schulden te betalen en je dus toch willen of niet, bent aangewezen op het I.M.F. Dit is een organisatie met regels waaraan men zich moet houden. Natuurlijk waar er oprecht gewerkt wordt, worden er fouten gemaakt die gecorrigeerd dienen te worden. Dat heeft de regering ook beloofd, alhoewel het soms wat te lang duurt.
De mensen van de Kraboe partij zien het anders door te stellen dat al hun grieven direct afgehandeld dienen te worden. Het verschil tussen de mensen en grote van het volk is duidelijk te merken. Ook mensen van de coalitie zijn het niet eens met de aanpak van bepaalde zaken, maar pakken de problemen op een volwassen manier aan. De mensen van de Kraboe partij hebben slechts één ding voor, en dat is hoe ze de regering ten val kunnen brengen door veel rumoer en onrust te zaaien zodat ze kunnen overnemen.
Ze vergeten een heel belangrijke zaak, en dat is door zich zo op te stellen ze bezig zijn het land weer compleet de afgrond in te boren. Alles wat deze regering tot nog toe international bereikt heeft, zal verloren gaan. Geen land dat meer zaken met ons zal willen doen, omdat we onbetrouwbaar overkomen. De mensen van de Kraboe partij die missen als je het mij vraagt elk normaal verstand dit land uit de blubber te halen. Maar ja, het zijn die olie en gas hoeveelheden waar ze voor opkomen om daaruit  weer hun slag te kunnen slaan, zoals dat gebeurde tussen 2010 en 2020.
De zovele leningen die nooit terug werden betaald. Ze vergeten één ding dat er een God bestaat die bepaald wat er moet en zal gebeuren. Ook deze zelfde God kent de bedoelingen van deze Kraboe partij. De president heeft direct laten zien hoe het hoort. En heeft direct zijn reis naar Paraguay afgezegd en begon terstond te praten met de actievoerders van de Kraboe partij. Zo hoort het, aangezien zij deel uitmaken van het volk, toch zou het van meer respect getuigen wanneer één van de leiders zich op een meer gematigde toon uitliet vooral waar hij weet dat hij niet alleen burger is, maar ook deel uitmaakt van de ordehandhaving.
God weet alles en zal ervoor zorgen dat dit soort leiders een halt zal worden toegeroepen, zodat ook 29 juli een rustig verloop zal hebben. 
Een oorlogsverklaring zal de problemen in dit land niet oplossen, maar het recht zal zegevieren.
Time Will Tell
R.K.