Protest dreigt uitgeschakeld te worden

Is de belofte van Santokhi om te komen praten een uitgestelde desillusie? Santokhi heeft last van veel beloven en weinig nakomen. Direct na de demonstratie geeft hij aan te willen praten met een groep afgevaardigden. Nu is praten altijd de beste oplossing voor alle problemen. Maar praten om weer tijd te rekken en of een groepje in te palmen is niet in het belang van het land. Dat dit gaat gebeuren is erg waarschijnlijk omdat (1) hij al eerder veel toezegde maar niet nakwam en (2) hij al eerder belangrijke stakeholders – media, vakbond, influencers- inpalmde. Zijn manier van werken is niet gericht op tijd en energie steken in daadkrachtige acties ten gunste van het volk maar veel tijd en energie steken in zijn eigen ego en in de belangen van zijn friends and family.

Als je hem toch het voordeel van de twijfel zou willen geven vraag je dan af wat de kans is dat hij vanaf nu zijn beloftes nakomt en zal werken voor het volk? Bij kans bepaling gaat het niet om een loterij, niet om onderbuik en emoties als “ik-denk-van-wel”. Het zal gaan om de analyse van zijn:1. Gedrag in het verleden2. Prestaties van het verleden3. Plannen voor de toekomst4. Karakter!Op basis van deze 4 punten is er geen enkel reden om aan te nemen dat hij nu ineens het ander gaat zien en doen. Op zondag 17 juli houdt hij een verdorven redenering op dat hem het presidentschap niet gegund wordt waarmee hij zijn sigaret in de kruidkamer gooit – karakter !- en hij zegt dat hij tot 2025 zal blijven. Hij zegt niet dat hij naar het volk zal luisteren!! Hij laat zijn arrogantie en zijn machtsdronkenheid zien. Een dag later komt hij niet naar buiten om met de demonstranten te praten maar geeft een verklaring over het lopen in de voetsporen van Nelson Mandela en de dialoog opzoeken. En nu ineens een oproep om met demonstranten te willen praten. Hoe verwrongen kan iemand optreden binnen 24 uur? Is dit oprecht willen werken aan een oplossing of een poging om mensen in te palmen?

Het gaat om betrouwbaarheid, integriteit en karakter van iemand waarop je het vertrouwen voor een hoopvolle uitkomst kan bouwen. Dit zijn vaak de allerbelangrijkste elementen om te bepalen of beloftes nagekomen zullen worden immers er kunnen tegenvallers zich voordoen in de plannen maar het karakter en de integriteit is waarop je vertrouwt dat als dingen anders lopen je op iemand, op basis van zijn karakter en integriteit, kan rekenen. Santokhi heeft keer op keer bewezen dat hij het volk met veel mooie woorden graag in de maling neemt. Hij gedraagt afstandelijk, hij is onbetrouwbaar naar velen die hem ondersteunden, hij is onbetrouwbaar in zijn eigen beloftes die zelfs op audio en video zijn vastgelegd. En hij is stoïcijns op vragen naar zijn beloftes en afspraken.

Kortom afspraken met Santokhi zou zelfs met de beste juridische ondersteuning niet in een convenant vast te leggen zijn. Je hebt het hele Braziliaanse oerwoud nodig om papier waarop het vastgelegd moet worden te produceren.Het gesprek moet dus gaan over zijn betrouwbaarheid en integriteit.

Zijn moreel kompas is defect. Als je een man van zijn niveau en statuur 2 jaar lang moet uitleggen dat het not done is om jouw vrouw te benoemen als RvC- lid waarvoor je de statuten verandert dan is alles illusoir. Dan betekent dat hij op een ander planeet leeft waar andere integriteitsnormen zijn.

Als en als hij toch beterschap belooft dan zou ik de demonstranten adviseren om alleen te stoppen met paar boter bij de vis afspraken: Protesteerders moeten hem vragen om een daad van betrouwbaarheid te laten zien voordat er überhaupt een afvaardiging naar toe gaat. Laat hij per direct de benoemingen van zijn vrouw terugdraaien. Dat is de beste ijstest. Dat moet het bewijs zijn om überhaupt een afvaardiging te sturen voor een gesprek.En als dat gesprek komt dan moet hij direct concreet antwoord geven op vragen rond:a. Italiaanse miljardenb. De kosten en exposure HPSGc. Haïtianen smokkelonderzoekd. Houtsmokkel onderzoeke. Visvergunningen aan de Guyanezenf. Uitgifte grond bij Sabaku en Kronenburgg. Effect en uitkomst bezoek Dubai

Nogmaals het gaat om betrouwbaarheid en integriteit. Anders zijn alle beloftes loos en uitgestelde desillusies. Voorkom dat hij het volk met een wo-regel-a-torie-samen houding, net als wo set in, weer in slaap dommelt. Dialoog en praten, heel belangrijk maar betrouwbaarheid is het allerbelangrijkste. Dus praat liever over de betrouwbaarheid die ter discussie staat!Hikmat Mahawat Khan