Prijs van rijst gestegen

De prijs van rijst (witte rijst) is sedert vorige week gestegen. Afhankelijk van het merk betaalt de consument voor een zak semi-super van ongeveer 10 kilogram nu tussen de SRD 205 en SRD 230. Tot vorige week betaalde men hiervoor nog respectievelijk SRD 190 en SRD 210.
Dit betekent een stijging van tussen de SRD 15 en SRD 20 voor een zak semi-super van ongeveer 10 kilo. Behalve de prijs van witte rijst zijn ook de prijzen van bijproducten zoals zemel en breukrijst voor de veevoerindustrie gestegen.
De prijsstijging was verwachtbaar, omdat de opkoopprijs van padie dit oogstseizoen is gestegen van gemiddeld SRD 450 naar gemiddeld SRD 600 voor een baal van 79 kilo. De gestegen padieopkoopprijs heeft voornamelijk te maken met de gestegen prijzen van inputs zoals kunstmest, brandstof, smeermid en onder voor machines. De rijstsector is sterk afhankelijk van inputs die uit het buitenland moeten worden geïmporteerd. 
De koersontwikkelingen van de afgelopen maanden hebben sterk invloed gehad op de prijzen van inputs. 
Ondertussen is het oogstseizoen ten einde gelopen. De voorbereidingen voor de nieuwe inzaai, met name de grondbewerking, is op enkele plekken in Nickerie reeds in volle gang. Met het redelijk droge weer verloopt de droge grondbewerking redelijk vlot. De inzaai zal over enkele weken volop beginnen. Daarbij is de beschikbaarheid van irrigatiewater van groot belang.
Van de zijde van het ministerie van Landbouw, Visserij en Landbouw is in de afgelopen weken volop gewerkt om die nodige voorzieningen te treffen opdat de rijstarealen op tijd van irrigatiewater kunnen worden voorzien. De verwachting is dat dit seizoen meer zal worden ingezaaid. Het vorig seizoen bedroeg de inzaai rond de 23.000 hectare.
SS