Presidentiële werkgroep presenteert derde verslag gevaarlijke stoffen

De presidentiële werkgroep Inventarisatie en Advies Ontplofbare en/of Gevaarlijke Stoffen, heeft haar derde verslag aangeboden aan president Chandrikapersad Santokhi. In dit document is speciale aandacht besteed aan het opslaan en vervoeren van ontplofbaar materiaal buiten woonwijken. Het verslag is op 16 november middels beeld gepresenteerd, waarna het staatshoofd een hard copy in ontvangst mocht nemen.
De werkgroep is recentelijk geconfronteerd met bedrijven die faciliteiten in Suriname willen opzetten voor de productie van meergenoemde stoffen. Dennis Kamperveen, voorzitter van de werkgroep, zegt dat dit streven moet passen binnen het beleid van de regering ten aanzien van ruimtelijke ordening.
In het verslag is verder aangegeven, dat er voor de opslag van gevaarlijke stoffen samengewerkt wordt met Iamgold en Newmont voor het beschikbaar stellen van opslagfaciliteiten. De presidentiële werkgroep is in 2020 in het leven geroepen vanwege het onveilige gevoel dat ontstond toen bleek dat er ammoniumnitraat (AN) was opgeslagen in bewoond gebied.
Deze stof wordt onder andere in de mijnbouw gebruikt als explosief. De grootste hoeveelheid AN is intussen verwijderd uit het betreffende gebied. Momenteel wordt gewerkt aan het verwijderen van gevaarlijke stoffen uit een andere opslagplaats.
Er zijn intussen presentaties gehouden voor stakeholders voor wat betreft een veilige route voor het transporteren van gevaarlijke stoffen. Het uiteindelijke doel is het transport van gevaarlijke dan wel ontplofbare middelen via daarvoor bestemde routes te laten plaatsvinden, te weten buiten woongebieden en zo veel mogelijk via waterwegen.
The post Presidentiële werkgroep presenteert derde verslag gevaarlijke stoffen .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname