Presidentiële werkgroep moet zich buigen over problemen Brokopondo

President Chan Santokhi heeft de Presidentiële werkgroep Brokopondo geïnstalleerd die zich moet buigen over de problemen in het district Brokopondo. De Presidentiële werkgroep Brokopondo moet alle knelpunten identificeren en oplossingsmodellen aandragen, die moeten resulteren in structurele en duurzame oplossingen.
“We gaan het doen met een herstelprogramma voor Brokopondo. Ik wil al binnen twee maanden de resultaten zien,” zei president Santokhi vandaag in het perscentrum in aanwezigheid van ministers, hoogwaardigheidsbekleders, het traditioneel gezag en de vertegenwoordigers van de werkgroep.
SRD 10 tot SRD 15 miljoenDe werkgroep is voor een jaar geïnstalleerd. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zal er een bedrag van SRD 10 tot 15 miljoen gestort worden in het districtsfonds. “Er zijn financiën nodig om het werk te doen. Het geld dat gezocht zal worden, zal gestopt worden in het districtsfonds. Het zal alleen bestemd zijn voor het programma dat jullie moeten gaan uitvoeren. Wel moet het geld nog vrijkomen maar het zal zo snel als mogelijk gebeuren want jullie moeten inkopen doen,” garandeert Santokhi de werkgroep.
De voorzitter van de werkgroep geeft aan dat hij eerst alles in beeld zal brengen en hij zal inventariseren wat de situatie in de gebieden is. Foto: Suriname GoSantokhi deelde ook mee dat hij de bedrijven en de multinationals die in het district opereren zal aanschrijven om ook in te komen met een bijdrage.
De president drukt de voorzitter van de werkgroep op het hart om goed af te stemmen zodat zaken in goede banen geleid kunnen worden. “De economie in Brokopondo moet weer hersteld worden. Het moet niet zo zijn dat wanneer het geld gereserveerd is dat het niet gebruikt wordt. Het plan moet er zijn, de financiering moet er ook zijn. Er moeten goede werkafspraken gemaakt worden. Na twee maanden is het de bedoeling dat we weer bij elkaar komen om te evalueren”, zegt de president.
Sandino Ratling, voorzitter van de werkgroep, geeft aan dat hij eerst alles in beeld zal brengen en hij zal inventariseren wat de situatie in de gebieden is. “Er zal gericht worden gewerkt aan oplossingsmodellen, maar alles hangt af van de ministeries,” vindt hij.
Foto: Kabinet van de PresidentHoofdkapitein Henry Kaffe van Nieuw-Lombé vroeg aan president Santokhi om de kwestie van de goudwinning ook aan te pakken. Ook de erbarmelijke woonsituatie waarin de bewoners nu verkeren is wederom aangehaald. Er zijn mensen die niet kunnen slapen. Tijdens de overstroming is er geen hulp gekomen. “Een fles water sturen betekent niet dat we zijn geholpen. De situatie in het district is alarmerend. De werkarmen die moeten allemaal betrokken worden om te helpen. Het is erg heel misgegaan. Ook is het de eerste keer dat we dit hebben meegemaakt,” laat Kaffe weten.
De kapitein van Nieuw-Koffiekamp, Hermanus Shalwijk, die ook aanwezig was zegt dat zij goed op weg zijn. Hij is content met de aanpak van de president.