President vraagt om stilte rondom fraudeonderzoek CBvS

President Chandrikapersad Santokhi, heeft in gesprek met een lokaal medium gevraagd, stilte te betrachten rondom het justitieel onderzoek, waarbij reçu’s werden vervalst en grote bedragen werden uitbetaald door de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Volgens de president is het van groot belang het Openbaar Ministerie (OM) zijn werk te laten doen en de daders op te pakken. Santokhi is van mening, dat indien er onnodig kritiek wordt geleverd en mensen zaken benaderen met een politieke agenda, de daders op de vlucht zullen slaan. Volgens hem is het de bedoeling om degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan deze handelingen, niet het gevoel te geven dat zij in de gaten worden gehouden en elk moment ingesloten kunnen worden.
De president verzekerde de gemeenschap dat de zaak niet met de mantel der liefde zal worden bedekt en dat eenieder die hand- en spandiensten heeft geleverd in deze zaak, gestraft zal worden. “Deze regering zal in geen enkele zaak, waarbij het ten nadele van de staat is gegaan, zand erover doen”, aldus het staatshoofd. Volgens hem is reeds duidelijk, dat het in dezen gaat om een georganiseerd misdrijf en dat zowel interne als externe mensen er baat bij hebben. Ook heeft de president vanwege de regering, een intern onderzoek laten instellen in deze zaak. Hij hoopt volgende week al een beeld te hebben met betrekking tot deze kwestie.
Voorlopig is slechts één verdachte ingesloten. Hij zou twee voertuigen hebben gekocht voor een nog voortvluchtige vriend. Volgens hem had de laatstgenoemde geen rijbewijs. De advocaat van de verdachte, Joan Nibte, heeft een schrijven gericht aan het Openbaar Ministerie voor een voorlopige invrijheidstelling. Volgens haar is het gelijkheidsbeginsel niet gebruikt bij haar cliënt. Hij is volgens Nibte, niet de enige verdachte. Anderen hebben volgens de advocaat toegegeven, commissie te hebben ontvangen, maar zijn nooit ingesloten.
The post President vraagt om stilte rondom fraudeonderzoek CBvS .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname