President vraagt Canada om ook te investeren in landbouw

Het onderhoud heeft plaatsgevonden dinsdag in de New York, in de marge van de 77e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Sinds het aanknopen van diplomatieke betrekkingen tussen Suriname en Canada, hebben beide landen solide bilaterale betrekkingen. Ook de steun van Canada, in de raad van bestuur, van het Internationaal Monetair Fonds wordt zeer gewaardeerd.Gezien de potentie van de jeugd, heeft Suriname 10 ha land geboden, voor jongeren van de Caricom-regio, om een innovatieve campus te bouwen, voor studenten. “In dit opzicht kijkt Suriname uit naar de uitbreiding van het partnerschap met Canada op het gebied van onderwijs”, gaf het staatshoofd aan. Tijdens de 77e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gaf hij het belang van onderwijs aan, aangezien het de voorwaarde verschaft, om de intergenerationele cyclus van armoede te doorbreken. Er zal daarom volgens het staatshoofd geïnvesteerd moeten worden in het onderwijs.Wat de Caricom betreft, is het partnerschap met Canada en de regelmatige ontmoetingen tussen de partners belangrijk.  “We moeten de voedselveiligheid garanderen, en Suriname kan dit garanderen, want we hebben het land. Maar we hebben de investering, de knowhow en de tools nodig”, benadrukte Santokhi.  “Suriname is op zoek naar het Canadese leiderschap om bij te dragen aan het vestigen van veiligheid en bescherming van Haïti, want dat betekent veiligheid en zekerheid voor onze regio. Om de verschillende naties op te bouwen is het van belang dat er samengewerkt wordt.” Tijdens de bijeenkomst, worden er afspraken gemaakt over het bouwen aan een betere toekomst voor het Caribisch gebied.