President: Veiligheidsgevoel bij burgers terugbrengen

President Chan Santokhi maakt zich ernstig bezorgd over de stijgende en verruwende criminaliteit. Tijdens een onderhoud met diverse betrokkenen is vrijdag afgesproken dat de surveillance en veiligheidsmaatregelen zullen worden opgevoerd. Het veiligheidsgevoel moet terug bij burgers.

Tijdens het onderhoud waren aanwezig de ministers van Justitie & Politie, Kenneth Amoksi, Amar Ramadhin van Volksgezondheid, leidinggevenden van de verschillende veiligheidsdiensten en veiligheidsadviseurs van het Kabinet van de President.

Besloten is om de surveillance op te voeren. Het Korps Politie Suriname (KPS) zal met ondersteuning van het Nationaal Leger wegcontroles houden. Deze maatregelen maken deel uit van het Criminaliteitsbeheersingsplan van het KPS.

Buurtwachten en veiligheidsbedrijven zullen ook worden betrokken om het veiligheidsgevoel bij burgers terug te brengen.
De grensoverschrijdende criminaliteit werd ook besproken. De verschillende bilaterale samenwerkingen zullen worden geïntensiveerd om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan, meldt de Communicatiedienst Suriname. 

Om het tekort aan manschappen bij KPS op te vangen heeft president Santokhi concrete voorstellen gedaan, zoals het inzetten van de reservepolitie. Verder is trainen en opleiden van inactieve ambtenaren tot reservepolitie voorgesteld.