President Santokhi: “Koersbeheersing topprioriteit voor regering”

Voor de regering is de beheersing van de wisselkoers, en daarmee de beheersing van prijzen van goederen de komende dagen topprioriteit. De koersstabilisatie maatregelen die eind november vorig jaar waren aangekondigd, missen vooralsnog hun effect op de wisselkoers, omdat niet alle actoren zich houden aan de afgesproken maatregelen. 
President Santokhi zei woensdag op een door hem belegde persconferentie, dat vanuit de regering en de Centrale Bank van Suriname vanaf deze week een strakkere aansturing zal plaatsvinden voor wat betreft de implementatie van het pakket van koersstabiliserende maatregelen. Het moet beter en effectiever, met name vooral voor wat betreft de implementatie en naleving van de zogeheten 35% retentieregeling bij exporten. 
Sanctionerend optreden
De Deviezencommissie die de controlerende instantie is bij de naleving van de door haar geslagen beschikking, zal nu sanctionerend beginnen op te treden naar de exportretentie-plichtigen toe, de exporteurs.  Exportopbrengsten worden wel naar Suriname gerepatrieerd, maar het schort nog aan de naleving van de 35% retentieregeling. Exporteurs zijn verplicht 35% van hun exportopbrengsten aan de banken te verkopen. Indien alle actoren zich houden aan de afgesproken koersstabilisatie maatregelen, komt er voldoende valuta op de markt beschikbaar voor de import van de meest essentiële goederen, zoals basisvoedsel producten, medicamenten en brandstof. 
De wisselkoers is deze week gemiddeld weer op SRD 32,40 en zelfs hoger voor de US-dollar komen te liggen. Dit is nagenoeg hetzelfde niveau als toen de koersstabilisatie maatregelen eind november waren aangekondigd. Sedert eind december/begin dit jaar is de wisselkoers.
die gemiddeld rond de SRD 31 voor de US-dollar lag, onder een opwaartse druk komen te liggen. Beheersing van deze koersontwikkeling is voor de regering dezer dagen topprioriteit. Dat is nodig voor rust in de samenleving.
Genoeg valuta
President Santokhi zegt er heilig van overtuigd te zijn, dat indien alle actoren zich houden aan de uitvoering van het samenhangend pakket van koersstabilisatie maatregelen, de wisselkoers onder controle kan worden gebracht. Exporteurs en importeurs riep hij op zich van hun  morele verantwoordelijkheid jegens de samenleving te kwijten. Hij benadrukte, dat de koersstabilisatie maatregelen niet voor altijd zijn, maar slechts tijdelijk voor zes maanden. Importeurs moeten voor wat betreft de import van niet direct noodzakelijke luxe goederen worden gevraagd zich tijdelijk in te houden om niet onnodig druk te leggen op het aanbod van valuta op de markt. De douane moet ervoor zorgen dat de inning van belastingen op de haven bij importen effectiever geschiedt en onderfacturering tegengaat. Aan de dienst der belastingen zijn volgens president Santokhi deze week opnieuw de nodige instructies gegeven.
Kwestie Centrale Bank
De president toonde zich opnieuw niet gelukkig met de rol die de Centrale Bank van Suriname (CBvS) vervult op het stuk van de koersbeheersing. De CBvS is volgens de wet de instantie die de wisselkoers bepaalt. Die rol zegt de Bank echter niet te kunnen vervullen, omdat het IMF (Internationaal Monetair Fonds) vindt dat de wisselkoers zwevend moet worden gelaten. Vanaf juni 2021 is dat het geval. De koers moet volgens het IMF door het vraag- en aanbodmechanisme worden bepaalt. Het enige wat de CBvS doet is de koers drie keer per dag te noteren. Dit issue, dat de president duidelijk dwars zit, wordt thans met het IMF besproken. Hij vindt dat binnen het IMF-programma er ruimte moet bestaan voor de Centrale Bank van Suriname om de wisselkoers te bepalen. 
De ontwikkelingen rond de wisselkoers spelen zich namelijk niet alleen af binnen de sfeer van vraag en aanbod, maar ook daarbuiten waar speculatieve motieven een rol vervullen. Bij de komende staff level besprekingen volgende maand met het technisch team van het IMF hoopt president Santokhi dat partijen hierover overeenstemming kunnen bereiken.
SS