President: Openbaar Ministerie krijgt alle ruimte voor onderzoek

President Chan Santokhi doet een beroep op eenieder om het Openbaar Ministerie alle ruimte te geven voor een onafhankelijk onderzoek in de zaak waarbij met vervalste betaalopdrachten SRD 40.9 miljoen is overgemaakt van de rekening van de Staat. Inmiddels heeft hij opdracht gegeven aan de minister van Financiën om naast het strafrechtelijk onderzoek ook een eigen intern onderzoek te starten. Hierbij moeten financiële deskundigen nagaan hoe strafbare handelingen zijn gepleegd waardoor onder andere vervalste documenten, waaronder reçu’s in het systeem zijn terechtgekomen.

“Enige dagen gaat er een schokgolf door de samenleving vanwege de spraakmakende ontwikkelingen met betrekking tot gelden die het ministerie van Financiën toekomen. Op enig moment is een strafbaar feit ontdekt. Het gaat hier om het vervreemden van grote sommen geld van de Staat. Op basis daarvan zijn de justitiële en de politiële autoriteiten ingeschakeld geworden voor strafrechtelijk onderzoek”, meldt de woordvoerder van de president in een persbericht.

“Het Openbaar Ministerie heeft de volledige onafhankelijkheid om het onderzoek te verrichten en schakelde vervolgens het gespecialiseerde Justitieel Interventie Team in. Verder gaf het Openbaar Ministerie ook door dat het onderzoek een embargo karakter heeft. Wat niets anders inhoudt dan dat het gaat om een besloten onderzoek, waarbij in alle stilte, met alle ten dienste staande middelen, strafbare feiten en personen zichtbaar gemaakt worden ten einde de waarheid zo snel als mogelijk te achterhalen. Verder geldt het embargo ook zodat er geen contaminatie, noch beïnvloeding van het onderzoek plaatsvindt. Wij als regering hebben respect voor het standpunt van het Openbaar Ministerie en zijn ook heel zorgvuldig omgegaan met de informatie die zowel in het parlement en als op overige plekken, onder andere via de minister van Financiën, is gedeeld.

Jammer genoeg merken wij dat derden, die de informatie toegestuurd hebben gekregen, een andere houding etaleren waarbij geen rekening wordt gehouden met het standpunt van het Openbaar Ministerie. Willens en wetens presenteren zij de informatie op zodanige wijze waardoor enerzijds een vertekend beeld kan ontstaan, maar erger nog het lopend onderzoek schade ondervindt en het onderzoeksbelang wordt ondermijnd. Er ontstaat dus nu een situatie waarbij er zoveel info in de samenleving terechtkomt waarbij onduidelijk is wat onjuist en onzuiver is. Op basis van het voorgaande laat de president optekenen dat deze regering te allen tijde het rechtsstaatprincipe zal hanteren, wet en recht altijd zal versterken en bovenal de naleving daarvan blijvend zal bevorderen.

Het Openbaar Ministerie met name de procureur-generaal is belast met de opsporing en vervolging. Op basis van haar onafhankelijkheid verricht zij haar eigen onderzoek en dat zal deze regering immer respecteren. De regering respecteert verder het feit dat deze instantie heel zorgzaam en zorgvuldig omgaat met het onderzoek en kijkt met vertrouwen uit naar de resultaten van hun verrichtingen. Wat rechtovereind staat voor de regering is het vertrouwen dat het onderzoek zich niet alleen richt op daders en verdachten, maar dat ook het gestolen geld terug zal vloeien in de boezem van de staat. Dit geld behoort immers de Surinaamse samenleving toe. De regering betreurt dat dit heeft kunnen gebeuren.

Inmiddels heeft de president opdracht gegeven aan de minister van Financiën, om naast het strafrechtelijk onderzoek van het openbaar ministerie, ook een eigen intern onderzoek te starten. Hierbij moeten financiële deskundigen nagaan hoe strafbare handelingen zijn gepleegd waardoor onder andere vervalste documenten waaronder reçu´s in het systeem zijn terecht gekomen.

Het voorlopige verslag geeft aan dat er verdachten zichtbaar gemaakt zijn die worden opgespoord. Het is zeker hoopgevend dat dit reeds op kort termijn is geschied. Op basis van de beschikbare informatie heeft het er veel van dat er sprake is van georganiseerd crimineel opereren met mogelijke bijstand van interne structuren. Aangegeven mag worden dat er zonder aanzien des persoons zal worden opgetreden. De president doet in deze een beroep op eenieder om het Openbaar Ministerie alle ruimte te geven voor onafhankelijk onderzoek. Het Openbaar Ministerie komt te zijner tijd met alle informatie. Tot dan zal de regering alle verkregen informatie delen met het parlement en de samenleving”, meldt de woordvoerder van de president, Alven Roosveld.