President op VN-summit: Ondanks crises investeren in onderwijs

President Chan Santokhi heeft tijdens een summit over onderwijs, als onderdeel van de 77e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN), uitgelegd wat de uitdagingen zijn op dit gebied. Ondanks de vele crises wereldwijd is het noodzakelijk om te blijven investeren in goed onderwijs.De veel gelijktijdige crises zoals voedselonzekerheid, inflatie, hoge energiekosten, klimaatverandering en de covidpandemie creëren een tegenslag in broodnodige investeringen voor het opschroeven van het onderwijs.President Santokhi vindt dat het nodig is stevige en gedurfde stappen te zetten, de onderwijssystemen te moderniseren en betere burgers te creëren in een op kennis gebaseerde en ICT-gedreven samenleving. Dit zei Santokhi vandaag op de Summit of Transforming Education gehouden op 19 september 2022 is onderdeel van de 77e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

“Onderwijs is de sleutel tot het ontsluiten van ontwikkelingspotentieel en biedt de voorwaarde om de intergenerationele armoedecyclus te doorbreken. We hebben een aantal belangrijke beleidsinterventies gedaan, waaronder het verstrekken van financiële prikkels, om het schoolgeld tot een minimum te beperken en de zware financiële last voor gezinnen te verlichten. President Santokhi belichtte andere soortgelijke maatregelen genomen in Suriname zoals de pilot voor het schoolvoedselprogramma alsook huisvesting voor studenten uit het platteland en binnenland om de toegang tot het hoger onderwijs te vergroten.

Behalve de president hebben diverse staatshoofden en vertegenwoordigers hun visie uitgesproken. Zo gaf Bulgarije aan zich bijzonder te richten op het terugdringen van het aantal kinderen buiten het schoolsysteem. “Educatie-systemen moeten altijd gericht zijn op de toekomst”, is de oproep vanuit Bulgarije. Mongolië heeft aangegeven alle relevante stakeholders te hebben geconsulteerd om te komen tot passende oplossingen. Macronesia stond er op dat inspraak van de jeugd niet langer een lippendienst moet zijn, terwijl Gabon veiligheid binnen scholen als hoge prioriteit aanmerkte. Latvia legde daarentegen het accent op inrichten van het onderwijs zodanig dat kritisch denken, oplossingsgericht werken en geletterd zijn van grote delen van de bevolking spreekpunten zijn.

Staatshoofd Santokhi stond stil bij het belang het onderwijs aan te passen om expertise en vaardigheden te leveren die aansluiten op de behoeften van de particuliere sector. Ontwikkelingsgericht onderwijs is een belangrijk aspect bij de professionele ontwikkeling van het onderwijzend personeel. Suriname heeft 10 ha grond aangeboden aan de jongeren van de Caricom om een innovatieve campus te bouwen voor studenten. “Ik waardeer de innovatieve benadering met meerdere belanghebbenden bij het transformeren van het onderwijs, dat zal bijdragen aan duurzame ontwikkeling. De toekomst hangt af van de jeugd van vandaag en morgen en uw betrokkenheid en steun zal cruciaal zijn voor duurzame ontwikkeling”.