President: Olievondst teken aan de wand voor meer goed nieuws

De president is recentelijk nog ter oriëntatie op een boorplatform bij Apache geweest. Aldaar heeft hij de goede samenwerking en het wederzijds vertrouwen weer benadrukt. Kort na zijn bezoek komt dit goede nieuws welke zeer welkom is. Belangrijk is nu dat er is aangetoond dat er aantrekkelijke mogelijkheden zijn wat betreft deze en andere voorraden in dit gebied. Hierdoor is ook de deur verder open voor het bespreken van andere commerciële mogelijkheden, meldt de Communicatiedienst Suriname.Het is goed te weten dat de zogenaamde ‘local content’ zich goed aan het voorbereiden is. Dit is nog meer gebleken na het bezoek aan de Kuldipsingh aanmeerstijger. Maar ook de samenwerking tussen onder andere DP-world, Integra Marina en anderen zal leiden tot het heien van de eerste paal voor de eerste Surinaamse shore-base. Dat Suriname zich voorbereidt, mag ook blijken uit het feit dat inmiddels nog vier bedrijven de benodigde criteria voor het aanleggen van een shore-base hebben gehaald.De president wijst erop dat meer vertrouwen steeds zal leiden tot grotere investeringen welke nu reeds zichtbaar zijn. Het moge duidelijk zijn dat deze regering de ambitie heeft om naast olie, hogere prioriteit te geven aan de productie van gas. Dit onder andere vanwege de steeds toenemende vraag naar gas als gevolg van de oorlog in Oost-Europa. Verder is gas een belangrijke grondstof voor het maken van kunstmest welke van eminent belang is voor het waarborgen van de wereldwijde voedselzekerheid.