President: OAS moet grote vraagstukken aanpakken

De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) moet volgens president Chan Santokhi ook als kenniscentrum kunnen fungeren, omdat zij voldoende expertise uit haar lidstaten en haar directe omgeving moet kunnen verzamelen om alle grote vraagstukken aan te pakken. Hij heeft vrijdag de OAS toegesproken in Washington DC.

Santokhi heeft benadrukt dat de verscheidenheid aan entiteiten en projecten duidelijk aantonen dat de OAS op veel gebieden substantieel werk verricht en dat het niet alleen een politiek orgaan is dat lange vergaderingen houdt en resoluties aanneemt over conflictgebieden. “Ik wil dit rijke perspectief van de OAS, presenteren als een multilaterale organisatie die expertise heeft op verschillende gebieden, omdat ik weet dat haar werk niet altijd genoeg gewaardeerd wordt”.

Het staatshoofd heeft de organisatie aangemoedigd om het goede werk voort te zetten, meldt de Communicatiedienst Suriname. “Ik wil jullie allemaal aanmoedigen, inclusief het secretariaat, en alle entiteiten om dit goede werk voort te zetten. Ik weet dat de organisatie een beetje worstelt met haar budget, maar laat dat je niet ontmoedigen”.

Tijdens de toespraak kwam ook aan de orde de algehele dreiging van klimaatverandering die vooral bedreigend is voor kleine samenlevingen. “Samenlevingen met kleine economieën die niet over de enorme reserves beschikken die grote landen wel hebben”. Hij lichtte de OAS ook in over het onderhoud dat hij samen met enkele Caricomleiders had met de vicepresident van de Verenigde Staten, Kamala Harris.