President niet duidelijk over positie echtgenote in RvC Staatsolie

President Chan Santokhi is gisteren op een persconferentie ingegaan op de positie van zijn echtgenote, Mellisa Santokhi, in de Raad van Commissarissen (RvC) van Staatsolie. Op vragen van Suriname Go was de president niet duidelijk in zijn beantwoording en zei hij dat er rekening gehouden moet worden met statutaire bepalingen.
Hij stelde dat er ook rekening gehouden moet worden met het functioneren van betrokkene. Wij gaan rationeel handelen op basis van evaluatie. Er zal ook met betrokkene in overleg gegaan moeten worden en dat overleg wordt ook gevoerd, want we zitten niet als dictators hier, zei president Santokhi.
“Het gaat om parastatale bedrijven die oil en gas hebben, die aangestuurd moeten worden door besturen. Je kan niet een bestuur daar gaan verlammen. Je moet op een gegeven moment goede tijdsafspraken maken als personen gaan terugtreden met inachtneming van statutaire bepalingen en dat is wat we gisteren hebben afgesproken,” aldus Santokhi.
President Santokhi en vicepresident Brunswijk op een gisteren gehouden persconferentie. Foto: Suriname GoDe first lady werd kort na het aantreden van de regering-Santokhi benoemd tot RvC-lid van Staatsolie. Er was enorm veel kritiek vanuit de samenleving op dit besluit. De statuten van Staatsolie werden zelfs aangepast voor de echtgenote van de president, daar zij ingevolge de statuten te jong was om lid te zijn van de RvC.
De president wuifde de kritiek weg door te stellen dat zijn vrouw competenties heeft. Hierna kreeg de presidentsvrouw nog een aantal functies erbij waaronder die van waarnemend algemeen directeur van het Kabinet van de President.
Ook de broer van vicepresident Brunswijk, Leo Brunswijk, kreeg meerdere functies alsook overige familie en vrienden van zowel de president als vicepresident. Deze week maakte Brunswijk bekend dat zijn broer slechts één functie zal vervullen. Hij maakte dit op Facebook wereldkundig.