President: Meerdere maatregelen om koers te beteugelen

President Chan Santokhi laat via zijn communicatie unit  weten dat er meerdere maatregelen getroffen zullen worden door de regering, de Centrale Bank van Suriname (CBvS), de Deviezencommissie, banken en cambio’s om de koers te beteugelen. Deze zullen de komende dagen gepresenteerd en uitgevoerd worden. De koers gepubliceerd door de CBvS is SRD 27.37 voor de US-dollar. De straatkoers is veel hoger.

De inbeslaggenomen geldtransport van 19,5 miljoen euro is nog in behandeling bij de rechter in Nederland. Hierdoor zijn er lange tijd geen geldtransporten uitgevoerd naar het buitenland. Sindsdien is er een tekort aan girale middelen bij de handelsbanken om aan de marktbehoefte te voldoen. Het langdurig proces bij de rechtbank in Nederland sinds 2018 heeft volgens Santokhi voor enorme terughoudendheid gezorgd in de financiële sector voor vervolggeldtransporten. Deze geldtransporten moeten naar zijns inziens weer normaal plaatsvinden om het tekort aan girale middelen weg te werken.

Door het tekort ontstaat er een enorme druk op de wisselkoers. Het staatshoofd zegt dat er wel veel contant geld aanwezig is in het land, maar die kunnen niet worden omgezet in giraal geld. “Veel cash hebben wil niet zeggen dat je veel geld hebt in je giraal systeem. En omdat je niet kan overmaken en aanvullen vanwege allerlei redenen, ontstaat er daar schaarste. Dit is wat er nu speelt, dat heel wat importeurs nu geld zoeken en giraal moeten overmaken, maar dat kunnen zij niet. Niet dat ze geen geld hebben, de importeurs en cambio’s hebben geld, maar je moet giraal geld hebben om je bestelling in het buitenland te kunnen plegen, en daar is er nu een behoorlijke druk ontstaan”, legt Santokhi uit.

De regering doet er volgens de president er alles aan doet om een oplossing te vinden voor het financieel probleem van het land. In de regeringsraad van 7 september is het besluit genomen om de geldtransporten weer opgang te brengen, zodat de CBvS weer kan interveniëren op de valutamarkt om de koers te stabiliseren. “De oplossing is dat de geldtransporten weer normaal moeten plaatsvinden. Die opdracht is reeds gegeven aan de governor en de CBVS is er reeds mee bezig. Een paar transporten hebben intussen plaatsgevonden richting Amerika”. Met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is de regering opnieuw in onderhandeling over de valuta-interventies.

Naast de interventie heeft de regering een retentieregeling ingesteld, welke inhoudt dat alle exportbedrijven die vreemd geld binnenbrengen, 35% daarvan ter beschikking moeten stellen van de banken. Zo kunnen de banken meer girale dollars binnenkrijgen om de markt te voorzien. De gelden van de retentie en interventies moeten gaan naar de sectoren, die het geld hard nodig hebben om te kunnen importeren. Santokhi zegt dat er intussen een lange lijst met importeurs is opgesteld die allen geld nodig hebben. Maar prioriteit wordt gegeven aan importen die zullen bijdrage dat de samenleving over voldoende voedsel en medicijnen kan beschikken en de oliemaatschappijen die brandstof garanderen.