President formeel in kennis gesteld van eisen Organic Movement

President Chandrikapersad Santokhi heeft gisteren de Organic Movement opgeroepen om in een schrijven, gericht aan het Kabinet van de President, hun eisen kenbaar te maken. De president zei gisteren tijdens een spoedpersconferentie, via sociale media kennis te hebben genomen van de eisen van de demonstranten. De Organic Movement en achterban protesteren al vier dagen tegen het beleid van de regering. De president had de leiders van de beweging uitgenodigd voor een dialoog, doch de Organic Movement had gesteld pas te willen praten als de eisen ingewilligd zijn. De president heeft aangegeven, dat de Organic Movement de formele weg dient te bewandelen, hetgeen betekent dat de Organic Movement schriftelijk haar eisen dient kenbaar te maken.
Santokhi zei gisteren dat de eisen van de demonstranten in de regeringstop, maar ook met de direct betrokkenen, besproken zullen worden.
Inmiddels heeft de Organic Movement een schrijven gericht aan het staatshoofd, waarin zij stelt pas in dialoog te zullen gaan indien tenminste drie van de eisen zijn ingewilligd.
De brief luidt als volgt:
De groep Organic is een spontane beweging van landgenoten geleid door kritische burgers aangestuurd door hun invloed op sociale media. Het voortouw is genomen om de stem van het volk een klankbord te geven naar de regering van Suriname. Op 25 mei 2020 heeft het volk van Suriname tijdens de algemene verkiezingen een uitspraak gedaan en heeft voor nieuwe leiders gekozen om het land weer op spoor te krijgen uit de crisis waar wij als natie onder gebukt gingen.
Als volk van Suriname waren wij ons ervan bewust dat wij door een moeilijke periode heen moesten gaan om te werken aan herstel van de economie van ons land. Als natie hebben wij het vertrouwen in uw regering gesteld, zoals aan ons als volk was voorgehouden tijdens uw campagne en hebben als natie ook alle offers opgebracht voor het beloofd herstel. De rek is eruit voor het volk, we zijn boos en diep teleurgesteld in uw leiding.
Naar aanleiding van de gebeurtenissen van de afgelopen dagen alsook uw persconferentie van 22 juli 2022, stuurt de Organic Movement u een overzicht van haar gestelde eisen op. Dit overzicht ziet er als volgt uit:
Het per direct terugdraaien van alle onrechtmatige gronduitgifte casu quo het Sabaku- en Kroonenburgproject; eveneens wordt principieel gesteld dat de grondenrechten van de marrons en inheemsen formeel wordt erkend;
Het per direct terugdraaien van alle ‘Friends & Family’ benoemingen, nevenfuncties en dubbele salarissen. Te starten met de benoemingen van de first lady en de heer Leo Brunswijk, broer van de vicepresident van de Republiek Suriname;
Correct en transparant oplossen van het schandaal op het ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Suriname. In het verlengde hiervan eisen wij dat de minister van Financiën in het belang van het onderzoek en op basis van het gelijkheidsbeginsel op non-actief gesteld wordt;
Het per direct verlagen van de stroom-, water- en brandstofprijzen;
Per direct aanpak binnen de zorgsector in het bijzonder de neonatale zorg en de garantie van medicamenten en deugdelijke medische verbruiksartikelen;
Dat de Wet seksueel molest op de werkvloer per direct wordt aangeboden ter behandeling in het parlement en vragen u als president om in overleg met het Openbaar Ministerie de samenleving correct te informeren over het genomen besluit over de kwestie van de Hakrinbank-directeur;
De problemen van het onderwijs per direct op de agenda van de regering geplaatst worden als prioriteit voor duurzame oplossingen.
Tot slot geven wij van Organic Movement aan dat wij, indachtig het grondrecht van vreedzame betoging, alsook onze verantwoording bij wet, geen enkele gezagsondermijnende dan wel destabiliserende activiteiten zullen uitvoeren of zullen laten uitvoeren. Wij zullen continu in contact staan met de veiligheidsdiensten en samen een ordelijk verloop van de door Organic Movement georganiseerde activiteit ter hand nemen; het uitgangspunt is dat eenieder zijn eigen verantwoordelijkheid oppakt, hetzij wettelijk hetzij binnen de perken van redelijkheid en billijkheid.
Wij wensen u voor de komende dagen heel veel sterkte en wijsheid toe.
The post President formeel in kennis gesteld van eisen Organic Movement .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname