President en VS staatssecretaris bespreken relatie landen

President Chan Santokhi heeft een officieel gesprek gevoerd met de staatssecretaris van de Verenigde Staten (VS), Antony Blinken. De buitenlandse politiek tussen beide landen is aan de orde gekomen. Er werd ook aandacht besteed aan de relatie tussen de VS en Caricom. Santokhi, die ook Caricom-voorzitter is, en Blinker hebben ook van gedachten gewisseld over de situatie in Venezuela en in Haïti. Eveneens werd aandacht besteed aan de veiligheidsissues die ontstaan door de drugs- en mensensmokkel vanuit het Caribisch gebied naar de VS.

Het staatshoofd heeft de ontwikkelingen rond de olie- en gassector, de kansen en gevaren die gepaard gaan ermee, besproken. Dit, met het oog op de bescherming van de Surinaamse natuur die wereldwijd van grote waarde is.
Verder werd de bilaterale samenwerking tussen beide landen besproken alsook de ondersteuning van de VS op verschillende gebieden.

President Chan Santokhi heeft de VS staatssecretaris Anthony Blinker uitgenodigd.

Vanaf het bezoek van staatssecretaris, Mike Pompeo, in september 2020, is de relatie tussen de twee landen aanzienlijk verbeterd. Dit is onder andere de samenwerking op het gebied van mensenrechten, drugspreventie en investeringen ten goede gekomen, meldt de Communicatiedienst Suriname.

Als afsluiting werd de staatssecretaris Antony Blinken uitgenodigd door president Santokhi voor een bezoek aan Suriname en sprak de hoop uit hem te mogen ontvangen op de 46e onafhankelijkheidsdag van Suriname.