President en actoren bepreken bewegingen valutamarkt

President Chandrikapersad Santokhi heeft een onderhoud gehad met vertegenwoordigers van de financiële sector over de druk op de wisselkoers. Er zijn voorstellen gedaan over hoe de koers zou kunnen worden beteugeld. De regering zal zich blijvend inzetten om te komen tot optimale omstandigheden van de valutamarkt. Vrijdag zal de Centrale Bank van Suriname (CBvS), een persconferentie houden over de maatregelen die getroffen worden. Voorstellen gedaan tijdens de bespreking worden meegenomen. Bij het gesprek met het staatshoofd waren behalve vertegenwoordigers van de regering ook aanwezig de governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer, de Bankiersvereniging, cambiohouders, de voorzitter van de vaste commissie Financiën in het parlement en de voorzitter van de Deviezencommissie.
De Bankiersvereniging en de Vereniging van Cambiohouders hebben hun inzichten gegeven over de stijgingen van de wisselkoers. Zij hebben ook methodieken aangekaart die kunnen leiden tot verlaging van de koers. Ook de Deviezencommissie heeft concrete voorstellen gedaan die kunnen leiden tot beteugeling van de koers, die gestegen is boven de SRD 25 voor de US-dollar.
Roemer gaf ook aan wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. De effecten van de open markt operaties (OMO’s) die ingezet zijn door de CBvS, zijn ook besproken. Een heet hangijzer is dat de subsidie van brandstof een bijzondere impact heeft op de koers. Smokkel van brandstof vanwege de lagere pompprijs, legt enorme druk op de koers. De overheid is onder andere met de introductie van Oli Moni de komende maand, de balans aan het herstellen.
The post President en actoren bepreken bewegingen valutamarkt .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname