President, drai anu pari na boto

Terwijl wij in Suriname in een lastige situatie zitten, die niet direct kan worden opgelost, kan met één handtekening wel een einde worden gemaakt aan de zo fel bekritiseerde invulling van functies die onze first lady, Mellisa Santokhi-Seenacherry, bekleedt. Terwijl haar echtgenoot, president Chan Santokhi, zich in allerlei bochten wringt en op een persconferentie zei dat er rekening gehouden moet worden met statutaire bepalingen, zou het gewoon heel simpel kunnen worden opgelost als onze first lady zelf terugtreedt.
Ze zou hiermee haar man heel veel hoofdpijn besparen en een goede dienst bewijzen. Het was zo gemakkelijk om even de statuten van onze nationale oliemaatschappij Staatsolie te wijzigen en nu ineens moet men rekening houden met statutaire bepalingen en tijdsafspraken omdat we geen dictators zijn. President, u had uw echtgenote nooit mogen benoemen in allerlei functies. Dat is onkan! Dat is nepotisme en dat had u zo fel bestreden ten tijde van uw voorganger, president Desi Bouterse. Dat is een verkiezingsbelofte die u niet bent nagekomen.
First lady Mellisa Santokhi. Foto: Instituut van de First LadyGeachte first lady, help uw man. Beste Mellissa, als u echt om uw man geeft, dan treedt u terstond terug uit alles wat een blok aan het been van de president is, te beginnen bij uw positie in de Raad van Commissarissen van Staatsolie. Als u echt van uw man, Chan, houdt, dan zult u alles doen om geen sta-in-de-weg te zijn in zijn uitoefening van het presidentschap. Hij is uw man, maar hij is president van ons allemaal.
Er zijn genoeg sociale taken waarmee een first lady zich kan bezighouden zoals we gewend zijn van de echtgenote van de president. Onderwijs, ouderen, problemen die jongeren ondervinden, menstruatiearmoede of meisjes op scholen stimuleren om iets te worden in de maatschappij en hun dromen achterna te gaan, zijn maar enkele voorbeelden. Het volk lijdt en gaat gebukt onder moeilijke omstandigheden in het land. Een first lady kan een positieve rol vervullen in het helpen lenigen van sociale noden.
President Santokhi en vicepresident Brunswijk. Foto: Suriname GoOntslag alle ministersPresident Santokhi doet er goed aan om alle ministers uit zijn kabinet deze week nog te ontslaan. Die bevoegdheid heeft hij. Hij heeft ook de bevoegdheid om ministers te benoemen. Onze president doet er goed aan om uitsluitend technocraten te benoemen, die niet politiek gelieerd zijn en die na gehouden maatschappelijke consultaties, tot 25 mei 2025 een programma gaan uitvoeren.
Het nieuwe ministersteam van president Santokhi zal naast het reeds ingezette IMF-programma moeten werken aan het opzetten van een breed sociaal vangnet waarin ook de middenklasse moet worden opgenomen. Er moet een einde gemaakt worden aan nepotisme en er moet uitsluitend geselecteerd worden op competenties. Nepotisme kan niet goed gesproken worden onder het mom van personen die u vertrouwt. De gezondheidszorg en het onderwijs verdienen prioriteit. Maar natuurlijk dienen ook andere zaken zoals werkgelegenheid, prijsbeleid, voedselzekerheid en huisvesting te worden aangepakt.
Wijziging kiesstelsel en grondwetDe president moet het wijzigen van het kiesstelsel en de grondwet bespoedigen. De commissie die bezig was met wijzigingsvoorstellen inzake het kiesstelsel onder leiding van oud-president Jules Wijdenbosch heeft op dit stuk al aardig wat werk verricht en in een rapport verwerkt. Hetzelfde geldt ook voor de staatscommissie wijziging Grondwet, die onder leiding stond van staatsrechtsgeleerde, wijlen Sam Polanen. Deze commissie had het eindrapport al overhandigd aan de vorige president. Men hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden.
Direct gekozen presidentWat het volk ook wil is, dat de president en vicepresident rechtstreeks worden gekozen. Het moet niet meer zo zijn dat in achterkamertjes door politieke leiders wordt besloten wie de kandidaat-president en wie de kandidaat-vicepresident worden, die vervolgens door 34 mensen op een bevolking van 600.000 worden gekozen. Dit is zeer ondemocratisch! Zeker omdat we in Suriname een executieve president hebben, die beleid maakt dat invloed heeft op burger en samenleving.
Ook moet het niet meer zomaar kunnen gebeuren dat een president in zijn eentje bepaalt wie minister of ambassadeur wordt of wie een hoge post krijgt. Het parlement zal hierin ook een stem moeten hebben.
Alle onterecht uitgegeven gronden moeten binnen enkele weken worden ingetrokken en moeten aan personen, die het echt nodig hebben, gegeven worden. De overheid moet met banken voorzieningen treffen dat deze personen tegen een redelijke rente een hypotheek kunnen krijgen om binnen een jaar te bouwen.
President, als u alleen al deze zaken implementeert zal u uw burgers een goede dienst bewijzen. Uiteindelijk worden we er dan allemaal beter van. Het moet niet moeilijk zijn, want dit was immers beloofd tijdens de verkiezingscampagne in 2020. Als u op dezelfde voet doorgaat, dan zal dit het einde van uw presidentschap kunnen betekenen. Het moet niet alleen wo set ing zijn, maar wo do …