President: Constructief overleg met COL

President Chan Santokhi heeft de brief van de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) waarin een ultimatum was gesteld, beantwoord. Er is ook een bespreking geweest over de issues met de clusterministers onder leiding van minister Albert Ramdin. “Ik mag u informeren dat ik een rapportage van deze zeer constructieve vergadering met uw organisatie heb ontvangen, waarbij tal van onderwerpen in onderwerpelijk schrijven aangehaald, zijn besproken”, schrijft de president. “Enkele punten aangehaald in het schrijven, waaronder het opheffen van het Functie Informatie Systeem van de Overheid (FISO) en implementatie van een nieuwe loonreeks heeft onze aandacht en zal met de gepaste zorgvuldigheid naar worden gekeken, omdat deze noodzaakt tot een structurelere beleidsombuiging. De regering heeft ten aanzien van de looncorrectie van de ambtenaren, binnen het Tripartiet Overleg reeds stappen daartoe gezet door in het eerste kwartaal van dit jaar 17% toe te kennen en recent is samen met de organisaties vertegenwoordigd in dit overleg, overeenstemming bereikt om in augustus de 8% loonsverhoging ter beschikking te stellen, waarvan die terug zal werken tot juli 2022. Voorts zullen de ambtenaren in juli normaal kunnen beschikken over de vakantietoelagen.

Ik ben me verder ook van bewust dat tarieven voor nutsvoorzieningen waaronder water en stroom, betaalbaar moeten blijven en daarom is in voorbereiding -speciaal voor de groepen die het nodig hebben-, de mogelijkheid om subjectsubsidie te krijgen.

Grondaanvraag en de toewijzing van grond heeft menige regeringen in Suriname beziggehouden en wij gaan hierin een verandering brengen. De toewijzing moet transparant zijn, derhalve is het hele proces van aanvraag tot toewijzing, gedigitaliseerd. Er hebben meer dan 70 duizend personen zich aangemeld via het systeem om in aanmerking te komen voor een stuk perceel met als doel bebouwing of landbouw en ik mag u verzekeren dat het proces van toewijzing heel binnenkort van start zal gaan.

Tot slot wens ik u te informeren dat uw ontevredenheid met betrekking tot de samenstelling van de vertegenwoordiging binnen het Tripartiet Overlegorgaan, genoteerd is. De issues en standpunten welke door uw organisatie onder mijn aandacht zijn gebracht zal ik ter attentie brengen van dhr. Armand Zunder, woordvoerder van de Raad van Vakcentrales en dhr. Maurits Hassankhan, voorzitter van het Onderhandelingsorgaan voor de overheid”, schrijft de president.