President: Chinees Nieuwjaar, jaar van hoop

President Chan Santokhi heeft in zijn toespraak tot het volk aangegeven dat het Jaar van het Konijn, het jaar van hoop is. “Als,de meer dan 600.000 burgers, met één hart en één geest werken, en met een sterke wil, in eenheid staan, zal geen enkele taak onmogelijk, en onoverkomelijk zijn. Laten we de hoop van het konijn, in 2023 omzetten in resultaten.” In 2023 wordt ook 170 jaar Chinese vestiging in Suriname herdacht.

Broeders en zusters,Op zondag 22 januari 2023, begint volgens de traditionele Chinese kalender, het Jaar van het Konijn.  Ik maak van deze gelegenheid gebruik, om u een heel gelukkig Chinees Nieuwjaar te wensen. Het jaar 2023, wordt voorspeld als ‘het jaar van hoop’. Het Konijn, staat namelijk symbool, voor geduld, geluk en vrede.  Daar hebben we nu, meer dan ooit, behoefte aan.Het jaar van het konijn, zorgt voor harmonie en groei. Het Chinees Nieuwjaar, is in de eerste plaats, een familiefeest. Alle leden van de familie, komen dan bij elkaar. Het begint met de familiemaaltijd, op de eerste dag van het Chinese Nieuwjaar. In Suriname, kennen wij deze traditie, en de Chinese gemeenschap heeft deze traditie, met ons gedeeld, sinds de eerste Chinees, voet aan wal zette, in Suriname. 

Dit jaar, is een markant jaar, want we vieren eveneens, 170 jaar Chinese immigratie. Onze Chinese broeders en zusters, maken een belangrijke deel uit, van de samenleving. Ze hebben, in die 170 jaren, een grote bijdrage geleverd, aan de ontwikkeling van Suriname. Ze bevinden zich, in alle sectoren in Suriname, en leveren ook daar, hun bijdrage. We kijken daarom uit, naar de viering van 170 jaar Chinese immigratie.Zoals een Chinees gezegde luidt: “Het werk van het hele jaar, hangt af van een goede start, in de lente. Vooruitkijkend, naar het jaar 2023, verwacht en wens ik, van harte, dat iedereen de handen in één slaan. Vooral bij het aanpakken, van de diverse uitdagingen, zoals- criminaliteit,- het versterken van de samenwerking op meerdere  gebieden, waaronder ondernemerschap,- verder groei van de economie,- gezondheid,- landbouw,- voeding,- oil and gas en duurzame ontwikkeling.
We moeten nauw samenwerken, om de stabiliteit van het land, te helpen behouden. We zijn zeker pleitbezorgers, en voorstanders van ondernemerschap.  Ik hoop, dat we alle partners, en stakeholders, zover kunnen krijgen, een actieve rol te spelen, bij het bevorderen van deze doelstelling, want ons economie hangt daarvan af.  Mijn wens, voor dit nieuwe jaar is, om de grootste uitdagingen aan te gaan, en de meest ambitieuze doelen na te streven. Zolang de reis duurt, zullen we onze bestemming bereiken, als we op koers blijven; hoe moeilijk de taak ook is, we krijgen de klus geklaard, als we eraan blijven werken.Zolang we de vastberadenheid hebben, om bergen te verzetten, en het doorzettingsvermogen om door te ploeteren,zolang we onze voeten op de grond houden, en onze reis voortzetten, door gestage vooruitgang te boeken, zullen we onze grootse doelen, werkelijkheid laten worden. We moeten naar een toekomst werken, waar Suriname een land is, dat zijn kracht put, uit eenheid.Ons land is een mooi land, met vele mogelijkheden. Het is niet meer dan normaal, dat verschillende mensen, verschillende zorgen hebben, of verschillende opvattingen hebben, over dezelfde kwestie.  Waar het om gaat, is dat we consensus bereiken, door communicatie en overleg. Als, de meer dan 600.000 burgers, met één hart en één geest werken, en met een sterke wil, in eenheid staan, zal geen enkele taak onmogelijk, en onoverkomelijk zijn. Ik hoop, dat onze sranan mangs, zullen samenwerken, met een eensgezind doel, om samen duurzame welvaart, van de Surinaamse natie, te bevorderen. Laten we de hoop van het konijn, in 2023 omzetten in resultaten.Xīn nián kuài lè!
May God bless you all!”