Politieofficieren niet eens met eis om Amoksi te vervangen

Vandaag heeft een groep politie-officieren een bezoek gebracht aan vicepresident Ronnie Brunswijk. Zij zijn het er niet eens mee dat de Surinaamse Politiebond (SPB) het vertrouwen in de minister van Justitie en Politie (JusPol) heeft opgezegd. Ook kunnen zij niet achter een eis staan om de minister te vervangen. Volgens politieinspecteur Milton Kensmil, wordt de eis van de bond niet breed gedragen in het korps. Kensmil zegt dat het land het al moeilijk genoeg heeft.{mp3}kensmil27juli22{/mp3}
Max Breinburg, voorzitter van de Bond van Penitentiaire Ambtenaren in Suriname (BPAS), tevens woordvoerder van het collectief van veiligheidsbonden, zegt dat er inderdaad problemen zijn die opgelost moeten worden. Ook Breinburg was met een delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van de Bond Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) en de Bond van Personeel bij de Brandweer Suriname (BPBS), bij de vicepresident.
Breinburg zegt dat de minister de ruimte krijgt om de problemen om te lossen. Als dat niet gebeurd, komen de bonden wel terug bij de vicepresident. Daarvoor zijn 2 tot 3 maanden uitgetrokken. De delegatie zegt dat er slechte werkomstandigheden zijn, de gebouwen zich in deplorabele staat bevinden, nieuwe uniformen niet worden verstrekt en dat de financiën niet worden vrijgemaakt.{mp3}maxbreinb27juli22{/mp3}