Politiek mag verbroedering en eenheid van Suriname niet in de weg staan

President Santokhi heeft vandaag de algemene vergadering van de Verenigde Naties toegesproken. Hij wees erop dat reeds in 1992 is opgeroepen om te stoppen met de vernietiging van de hulpbronnen van de aarde. Na 30 jaar zijn wij volgens de president niet in staat de uitdagingen aan te pakken.
De president noemde uitdagingen zoals economisch herstel na de Covid-19-pandemie, de klimaatcrisis en extreme weersomstandigheden, instortende ecosystemen, heersende armoede en honger, een humanitaire crisis. De wereldbevolking lijdt onder stijgende consumenten- en brandstofprijzen. Deze ontwikkelingen zullen maken dat de gestelde doelen in de Agenda 2030 niet behaald zullen worden.
President Santokhi vroeg de aanwezigen om na te gaan als wij gezamenlijk genoeg hebben gedaan om voornoemde crises te voorkomen. Hij riep op tot zinvolle dialoog en acties, om de uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd, het hoofd te bieden. Bijgaand een fragment van de toespraak van de president.{mp3}chan21sept22{/mp3}