POLITIEAGENTEN GARANDEREN OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID NIET?

In een interview van afgelopen dinsdag stelde een journalist de vraag aan Hoofdinspecteur Revelino Eijk en de voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB) Mielando Atompai, of de veiligheid in het land nog gegarandeerd is. Atompai reageerde daarop zeer nonchalant en antwoordde, “ik weet het niet” en Eijk vervolgens, “dat moet de regering weten”. In het Politiehandvest staat vermeld in artikel 5 over de ALGEMENE POLITIETAAK, dat de politie in het algemeen tot taak heeft te zorgen voor: a. de handhaving van de openbare orde en veiligheid, het voorkomen van inbreuken daarop en de bescherming van personen en goederen; b. de opsporing van strafbare feiten en het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften, op welker overtreding straf is gesteld.
Ook oefent de politie haar taak uit in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels.
Keerpunt begrijpt wel dat deze “jongens” denken dat zij door tam tam te maken hun zin zullen doordrukken, maar wat zij moeten begrijpen is dat de politie moet zorgen voor orde en niet onderdeel moet zijn van protesten. De gronden voor het ontslag van de agenten Gentle en Hellings zijn op basis van verschillende feiten die zijn geconstateerd. Als dit wangedrag wordt gedoogd, dan kunnen we de tent sluiten en is er geen sprake meer van orde vanuit de gewapende machten. Hierover is zeker nagedacht en wij van Keerpunt weten dat de achterliggende gedachte is om orde te laten wederkeren in het korps.
Al geruime tijd is deze Atompai bezig de president en de minister van JusPol te desavoueren. Dit gedrag was begin dit jaar overduidelijk toen de korpschef Prade werd ontslagen. De SPB zag toen graag een onderbouwing met feiten die dit besluit rechtvaardigen.
Wij vroegen ons toen al hierbij af, of de regering Santokhi- Brunswijk aan de macht is of de voorzitter van de SPB en zijn aanhang? Hier moet voor eens en voor altijd duidelijkheid in komen.
Deze regering is constant in een soort wurggreep van de politiebond. Toen Bouterse aan de macht was, zongen al dit soort gasten een toontje lager, maar Atompaaitje meent nu de scepter te zwaaien bij het KPS. Hij keurde de ontheffing van Prade af en wilde documentatie zien? Wij van Keerpunt vinden de manier van communiceren en de zogenaamde onderbouwing van de SPB voorzitter, hondsbrutaal. Het is het goed recht van de president, om oproerkraaiers te ontslaan en indien nodig leden van de politieleiding te vervangen, indien hij en zijn regering dat nodig achten. Een oproerkraaier kan niet voor een regering bepalen, hoe het korps wordt geleid en wie wordt ontslagen.
We zijn absoluut niet vergeten, dat toen Atompai met euro’s aan het strooien was in Nederland, Prade doodleuk kwam uitleggen, dat Atompai een zakenman is en dat er dus geen vuiltje aan de lucht is. We begrijpen nu waarom Atompai zegt, dat hij het ontslag van Prade zou aanvechten. Laat hij eerst beginnen de documenten te tonen die zijn gedrag in Nederland rechtvaardigen, want hoe kan een politieambtenaar met duizenden euro’s strooien in Nederland.
We wachten vol ongeduld en adviseren hem om daarmee te beginnen. We willen wedden dat hij dan binnen de kortste keren samen met zijn kern, in nog grotere opspraak komt.  Nu probeert hij het ontslag van zijn vriendjes/collega’s binnen het Korps zogenaamd aan te vechten, maar een ieder die een beetje goed geïnformeerd is weet welk addertje onder het gras schuilt. Wij vragen ons ook af, waar de politiebond zich eigenlijk mee bemoeit. De bond moet zich meer gaan focussen op alle funeste ontwikkelingen binnen de criminaliteit in plaats van zich te bemoeien met bestuurlijke politiezaken. Gaan jullie alsjeblieft boeven vangen, want daarvoor worden jullie betaald door het volk en niet om jullie ‘vrienden’ in te dekken en je te bemoeien met het bestuurlijke.
The post POLITIEAGENTEN GARANDEREN OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID NIET? .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname