Politie zal hardhandig optreden tegen oproerkraaiers bij vreedzame protesten

De politie zal hardhandig optreden tegen personen die voor oproer willen zorgen tijdens protestdemonstraties met name die van 24 maart. “Het zijn vreedzame protesten die gehouden worden. In de VS wordt er dagelijks geprotesteerd en die vinden plaats op een vreedzame manier,” zegt Ruben Kensen, waarnemend korpschef van het Korps Politie Suriname aan Suriname Go.
Het gooien met stenen naar de politie, het kapotslaan van autoruiten, winkels openbreken en plunderen hebben te maken met zorgen voor ongeregeldheden in de binnenstad. De politie krijgt andere instructies om op te treden tegen burgers die de orde verstoren.
“Er zijn mensen die wel willen protesteren en opkomen voor hun rechten, maar daartussen zullen er anderen zijn die misbruik willen maken van de situatie en daartegen zal de politie hardhandig optreden, merkt de waarnemend korpschef op.
Een vreedzaam protest loopt niet uit de hand zoals dat in het buitenland gebeurt. “Wat op 17 februari heeft plaatsgevonden mag zich niet herhalen. Er was sprake van diefstal en plunderingen,” zegt Kensen.
Tijdens het protest van 17 februari hebben ondernemers enorme schade geleden, die uitgedrukt wordt in miljoenen US-dollars.