Politie waarschuwt voor verspreiding fake berichten.

Het verspreiden van fake berichten voornamelijk op sociaal media zorgt voor onrust binnen de samenleving. Het is de politie niet onopgemerkt gebleven, dat in de afgelopen periode er (fake) berichten zonder  daarbij te schromen, namen en relevante informatie van personen worden gedeeld. Er wordt een verhaal, dat niet op waarheid berust vermeld, met als doel iemands eer en of goede naam te schaden . Ook het valselijk beschuldigen van personen in de wetenschap dat, die beschuldiging in strijd is met de waarheid past niet binnen een geordende maatschappij. Conform de wetgeving kunnen deze personen ter zake smaad[1] en laster[2] aangifte doen. Aan de samenleving wordt het beroep gedaan om het valselijk beschuldigen van personen en of het schaden van iemands eer of goede naam achterwege te laten.

[1] Smaad ; Artikel 320 Wetboek van Strafrecht

[2] Laster,Artikel 321 Wetboek van Strafrecht
Politie waarschuwt voor verspreiding fake berichten. Korps Politie Suriname.