Politie meldt ongeregeldheden bij protesten

Het Korps Politie Suriname meldt dat er enkele ongeregeldheden zijn vastgesteld de afgelopen dagen. Er zijn protestmanifestaties gehouden. De politie erkent het recht van vreedzaam betogen. Een terugblik de afgelopen dagen laat zien dat onbekenden pogingen hebben ondernomen om brand te stichten middels molotov cocktails bij het VHP centrum en een overheidsgebouw.

Het economische verkeer en dienstverlening naar de gemeenschap heeft enorme last ondervonden van de wijze waarop het recht van vreedzaam betoog is uitgeoefend, doordat diverse openbare wegen in stad en district waren geblokkeerd of gebarricadeerd. Leveranciers van goederen konden hierdoor hun bestemming niet tijdig bereiken waardoor de gemeenschap is gedupeerd. Ook ongeregeldheden qua de gezondheidscondities van personen is aan de orde gekomen, waarbij er meerdere malen slachtoffer hulp werd aangeboden, deelt de afdeling Public Relations mee.

Ten overvloede wordt benadrukt dat het plegen van vernielingen, wegbarricades, vandalisme, opruiing, aanzetten tot baldadigheden, verstoring van de openbare orde strafbaar zijn gesteld. De politie roept alle burgers op om deze handelingen achterwege te laten. Deze handelingen zijn niet toelaatbaar in een geordende samenleving. Bij constatering van deze strafbare feiten zal de politie genoodzaakt zijn om op te treden tegen de daders.

De politie heeft preventieve maatregelen getroffen om de openbare orde, rust en veiligheid te waarborgen. De politie zal de betogers begeleiden in het verkeer. Het verkeer zal op diverse locaties worden omgeleid.