Politie lanceert website MENSHASU.ORG

De politie heeft op zaterdag 30 juli de website Trafficking in Persons (TIP) gelanceerd op Internationale dag van Trafficking in Persons. In 2013 is 30 juli door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de dag waarop meer aandacht wordt geschonken aan tipslachtoffers.

De website menshasu.org is gericht op informatie verspreiding met als doel de samenleving te informeren over mensenhandel en mensensmokkel. Verder nog biedt de website de mogelijkheid aan een ieder om een geval van mensenhandel door te spelen aan de politie. De tipgever is niet verplicht haar naam in te vullen. De informatie voor het bevrijden van slachtoffers is zeer belangrijk voor Trafficking in Persons.

De lancering van de website werd met een druk op de knop verricht door de directeur Operaties KPS, de Commissaris Bryan Isaacs. Isaacs gaf aan dat dit voor het Korps Politie Suriname in het algemeen, maar voor Suriname in het bijzonder, een grote mijlpaal is in de bestrijding van mensenhandel.

Op basis van de aanbevelingen in het Tierrapport 2020, heeft het hoofd van de afdeling TIP, inspecteur Letitia Pinas samen met de medewerkers van de afdeling acties ingezet. Een van deze acties is geweest het uitvoeren van een landelijke onderzoek. Hieruit is voortgevloeid het opstellen van een projectplan Mensenhandel. Dit projectplan is in samenwerking met het wnd. hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit, hoofdinspecteur Cherida Dragman opgesteld.

De Internationale organisatie IDB en de Amerikaanse Ambassade hebben hun goedkeuring en support gegeven aan de uitvoering van het plan. De website developer en hosting O’Media Creative is eveneens een partner in het realiseren van dit doel. De website is gekoppeld aan het social-media platform van het Korps Politie Suriname.

MENSHASU.ORG is een extra handvat voor het bestrijden van georganiseerde misdaad op de menselijkheid.

Politie lanceert website MENSHASU.ORG Korps Politie Suriname.