Politie betrapt leerlingen op drugs- en alcoholgebruik onder schooltijd

De buurtmanagers van het ressort Uitvlugt, Reginald Nibte en Rudi Tevreden, hebben na een melding dat leerlingen zich tijdens schooluren ophielden aan de Ramsoedhweg de zaak laten onderzoeken. Tijdens controle door leden van het surveillanceteam Duisburglaan is gebleken dat de schoolkinderen bezig waren met overtollig alcoholgebruik, hazardspelen en drugsgebruik.
Volgens de politie zou het gaan om leerlingen van de omliggende scholen Natin Havo en STS-2. Bij het zien van de politie lukte het enkelen om via een vluchtroute de plaats onopgemerkt te verlaten.
De wetsdienaren troffen daarbij ook enkele bromfietsen aan waarvan er geen bescheiden getoond konden worden. Deze bromfietsen werden door een sleepbedrijf weggesleept naar de berging en zullen worden afgestaan aan de rechtmatige eigenaren, wanneer zij de bescheiden kunnen overleggen.
De politie doet wederom een beroep op de schoolleiding om andere maatregelen te treffen wanneer scholieren vrije lesuren hebben, aangezien het gebleken is dat zij van de vrije lesuren gebruik maken en ertoe overgaan tot het plegen van strafbare handelingen.
Ook de ouders en of verzorgers worden gevraagd om tot hun kroost te blijven praten en hen te wijzen op de gevaren die er allemaal zijn of waarmee zij geconfronteerd kunnen worden.