Politie Albina zal optreden tegen foutparkeerders

De buurtmanager van Albina, de brigadier van politie Ingrid Adrianus, zal in samenwerking met de politie van het bureau Albina een aanvang maken met de ordening van een parkeerterrein voor de Albina taxi’s. Daarnaast geeft de politie te kennen dat er ook zal worden opgetreden tegen foutparkeerders.
Deze autobestuurders parkeren op onverantwoordelijke wijze op de openbare weg, waardoor het verkeer onnodig wordt gestremd en de veiligheid van voetgangers en overige weggebruikers in gevaar wordt gebracht. Het komt ook voor dat automobilisten hun voertuigen dagen onbeheerd achterlaten en dan de oversteek doen naar Frans-Guyana, wat ertoe leidt dat deze geparkeerde auto’s een belemmering vormen voor een goede doorstroming van het verkeer.
De buurtmanager doet daarom het beroep op autobestuurders om niet op zodanige wijze te parkeren, maar een veilige locatie zoals een openstaand terrein te zoeken om het voertuig te parkeren. Als aan deze oproep geen gevolg wordt gegeven zal de politie ertoe overgaan om de auto’s door een erkend sleepbedrijf te laten wegslepen naar een plaats van berging.
De sleep- en bergingskosten zullen door de foutparkeerders betaald moeten worden anders wordt het voertuig niet afgestaan. Deze verkeersovertreders zullen ook beboet worden door de politie.