‘Pokigron heeft geen begraafplaats meer’

Mogelijk miscommunicatie rond ‘ruimen’
door  Samuel Wens
BOVEN-SURINAME — “Pokigron heeft geen begraafplaats meer. Wat moeten wij doen, want op deze laatste rustplaats voor overledenen wordt met een machine gewerkt. Ik roep hen die ooit geliefden hier ter ruste hebben gelegd op. Ik zal in contact treden met de politie.” Zo luidt een spraakbericht van kapitein Gilly Huur van Pokigron in Boven-Suriname. Maar een collega van hem, Albert Jeroe van Pokigron en basya Anna Huur, spreken dit tegen.
Andere grond
Door de wanhoopboodschap van Huur is binnen de Saamakagemeenschap grote beroering onstaan, want volgens hun leefwijze moeten begraafplaatsen onaangetast blijven. Tegenstanders van granman Albert Aboikoni beschuldigen dit grootopperhoofd ervan de opdracht hiervoor te hebben gegeven. Een delegatie uit Goejaba, het hoofddorp van de zusterdorpen Pokigron en Nieuw-Aurora wil tekst en uitleg.
De graman om reactie gevraagd door de krant ontkent opdracht te hebben gegeven om de begraafplaats te ruimen. “Ik heb wel aan het dorpsgezag van Pokigron een stuk land gevraagd voor activiteiten van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Het ministerie zal een ijsfabriek en andere opstallen plaatsen op een door het dorpsgezag aangewezen plek langs de rivier. De vissers, jagers en landbouwers kunnen dan bij het water hun ijs halen en hun producten verkopen”, stelt het groot opperhoofd.

“Wij hebben niets te zoeken op de begraafplaats en zijn daar ook niet geweest”

Huur en Jeroe spreken – elk afzonderlijk – tegen dat er grondwerkzaamheden zijn uitgevoerd op de begraafplaats. Ze bevestigen dat het dorpsgezag grond aan LVV heeft toegewezen voor faciliteiten zoals de door de granman genoemde ijsfabriek.
Ontwikkeling
Jeroe: “Maar er komen ook een kantoorgebouw en trainingsunit. Dit stuk land ligt aan de rivier, waar ooit het oude schoolgebouw van het dorp stond, ongeveer 50 meter van de begraafplaats verwijderd. Wij hebben niets te zoeken op de begraafplaats en zijn daar ook niet geweest.” De kapitein meent dat zijn dorp eerder ook ruimte ter beschikking had gesteld aan de centrale overheid voor het opzetten van bijkantoren voor verschillende ministeries, waaronder Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur; Regionale Ontwikkeling en Sport; Volksgezondheid; Justitie en Politie en Binnenlandse Zaken.
Lees het volledig artikel in de weekendeditie van