Pleidooi voor behoud Amazonegebied op Floriade

Op de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 in Almere is op initiatief van de Surinaamse ambassade en het Amazon Conservation Team, een vierdaags programma georganiseerd om het belang van het Amazonegebied voor de rest van de wereld onder de aandacht te brengen.

Ambassadeur Rajendre Khargi benadrukte dat Suriname niet voor niets met een groot paviljoen is vertegenwoordigd op de Floriade: “Ik denk dat we als land vaak te bescheiden te zijn, maar Suriname heeft de wereld ongelooflijk veel te bieden. Dat willen we hier laten zien. En dan met name ons regenwoud. Er zijn in de wereld maar drie landen met een negatieve CO2-uitstoot en Suriname is daar een van. Omdat 93 procent van het grondgebied bestaat uit bos en omdat er relatief weinig mensen wonen.”

Wie over de economische toekomst van Suriname spreekt, heeft het volgens Khargi algauw over de opbrengsten van de olievelden voor de kust. Maar daarbij mogen we niet uit het oog verliezen dat er ook in de landbouwsector tal van mogelijkheden liggen: “Op termijn kan Suriname uitgroeien tot dé graanschuur voor het Caribisch gebied. Daarom heeft president Santokhi vorig jaar tijdens zijn bezoek aan Nederland de boeren hier opgeroepen om de opzet of ondersteuning van een agrarisch bedrijf in ons land te overwegen. In tegenstelling tot Nederland hebben we in Suriname wel volop ruimte om het land te verbouwen. Bovendien hebben we mensen nodig bij de duurzame ontwikkeling van onze landbouw.”

Tijdens het programma was er ook een bijdrage van dresiman Ramon Awenkina. Hij vertelde in het Aucaans over de verschillende, alternatieve manieren waarop hij bijvoorbeeld botbreuken of ontstekingen kan genezen. En dat hij die kennis heeft doorgekregen van de generaties voor hem. ‘Al die geneeswijzen hebben kruiden en planten uit het bos als basis.’ Inmiddels heeft Awenkina zich in Paramaribo bij het ministerie gemeld om officieel te worden geregistreerd. Vooral ook om zijn kennis te kunnen delen met de komende generaties.

Tot slot hield Mark Plotkin, president van het wereldwijd opererende Amazon Conservation Team, een inleiding over de cruciale rol van Suriname in het Amazonegebied. Als ethno-botanist en auteur van verschillende boeken bestudeert Plotkin al decennia de geheimen van het gebied. Het blijft hem fascineren: “Telkens opnieuw worden nieuwe dier- en plantensoorten ontdekt. Als ik hier in deze zaal met nogal wat Surinamers vraag naar de grootste boom ter wereld, zeggen jullie natuurlijk dat het de kankantri is. Maar recent is een boomsoort ontdekt die 88 voet hoger is dan de grootste kankantri.”

Plotkin is vanaf 1982 geregeld in het Surinaamse binnenland te vinden, vooral ook om inheemse stammen en sjamanen te bezoeken: “Zij maken al eeuwenlang gebruik van de krachten van het regenwoud. Ze bewaren een enorme schat aan kennis over de geneeskrachtige werking van planten en kruiden.”

De oplossing bij het behoud van het Amazonegebied ligt volgens Plotkin voor een groot deel in het tot stand brengen van verbinding tussen verschillende groepen en culturen: “In het Surinaamse bos hebben we met onze organisatie bijvoorbeeld marrons en inheemsen met elkaar samengebracht. Nu richten we ons op inheemse stammen diep in het Amazonegebied om samen met hen te bekijken hoe we de ruim 70 gemeenschappen die geen contact met de buitenwereld hebben, kunnen bijstaan. Als stammen geen contact willen, moeten we dat respecteren. Maar tegelijkertijd worden ze wel bedreigd door de talloze bosbranden in het gebied.”Diederik Samwel