PL maakt 300 leerlingen blij met schoolpakket

De Pertjajah Luhur (PL), houdt haar motto ‘de partij met de sociale kracht’, hoog in het vaandel. Partijvoorzitter Paul Somohardjo, heeft gemeend om de kinderen een helpende hand te bieden en organiseerde afgelopen zondag haar eerste fundraising in Nickerie. Met deze inzamelingsactie zijn schoolbenodigdheden aangeschaft voor kinderen van minderdraagkrachtige ouders. Er zijn in totaal 300 schoolpakketten verstrekt.
Somohardjo geeft aan dat zijn partij elk kind had willen helpen, maar jammer genoeg kan dat niet. Hij hoopt dat dit initiatief van de PL als voorbeeld kan dienen voor andere partijen en organisaties om schoolpakketten te verstrekken aan kinderen uit behoeftige gezinnen. Het fundraising wordt verder uitgezet in de overige districten.
Mohamed Eskak, ondervoorzitter van de PL, geeft aan dat de bedoeling van de fundraising is om de vergaarde middelen terug te geven aan de gemeenschap. ‘’Dit heeft de partij sinds haar ontstaan gedaan’’, zegt Eskak. ‘’Ik ben blij dat de partij in deze economische moeilijke tijd, kinderen gelukkig heeft kunnen maken met een schoolpakket. We weten allemaal dat de situatie in het land nog niet rooskleurig is. De regering doet er alles aan om die verlichting te brengen. Als PL zijn wij één van de coalitieleden binnen de regering. Maar ook daarbuiten draagt de partij onder aanvoering van Somohardjo, haar steentje bij om de urgente financiële noden en basisbehoeften die er leven binnen de gemeenschap, te verlichten.”  Eskak zegt dat met deze schoolpakketten, leerlingen van VOJ- en VOS-scholen, het nieuwe schooljaar goed kunnen beginnen. “Ik hoop dat deze bescheiden bijdrage mag meehelpen, zodat ouders/verzorgers wat verlichting kunnen voelen in deze moeilijke tijd.” Zowel Somohardjo als Eskak bedanken de PL-structuren van Nickerie voor hun inzet en het welslagen van het event.
 
The post PL maakt 300 leerlingen blij met schoolpakket .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname