Pique geeft uitleg over kort geding

De kortgedingrechter heeft de afgelopen maand in de zaak Ronald Hooghart en Michael Miskin, de uitspraak gedaan dat Miskin zich niet meer mag uitgeven als voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO). Volgens de rechter is de vergadering van 27 augustus 2021, waar het bestuur Miskin werd gekozen, niet rechtsgeldig en derhalve zijn alle beslissingen genomen tijdens die vergadering, ook niet rechtsgeldig. De kortgedingrechter heeft ook aangegeven, dat partijen naar de rechter moeten om een bodemprocedure in te zetten, waarbij zaken verder worden onderzocht. Valery Pique, advocaat van Miskin, heeft in plaats van een bodemprocedure een kort geding aangespannen. Dit omdat hij van mening is, dat hij als advocaat niet bevoegd is om zonder meer een dergelijke keuze te maken.
“Wat in de praktijk gebeurt en ook in deze case het geval is geweest, is dat er breedvoerige gesprekken zijn gevoerd tussen Miskin en mijn persoon, waarbij er verschillende juridische mogelijkheden oftewel rechtsmiddelen aan Miskin zijn voorgehouden”, aldus Pique. Volgens Pique is één van de juridische mogelijkheden, het instellen van een kort geding. Pique zegt dat het kort geding in uitzonderlijke gevallen kan worden ingesteld, wanneer een partij van oordeel is dat een uitspraak van de rechter onder andere gebaseerd is op een feitelijke of juridische misslag. “Deze stelling moet natuurlijk onderbouwd worden, hetgeen in het onlangs aangespannen kort geding wel het geval is.”
Pique benadrukt, dat de keuze van het instellen van een kort geding echter niet uitsluit, dat er binnen afzienbare termijn geen bodemprocedure ingediend zal worden, althans dat er een tegenvordering ingesteld zal worden wanneer eventueel blijkt dat Hooghart als eerste partij een bodemprocedure heeft ingediend.
Volgens Pique is het instellen van een dergelijk kort geding een geoorloofd proces, welke steun vindt in de wet en in vaste jurisprudentie. “Dat wil zeggen, dat zowel uitspraken van de kantonrechter als van het Hof van Justitie deze mogelijkheid kennen. Het instellen van een dergelijk kortgedingproces is aldus geoorloofd, althans toegestaan.” In dit kader heeft het volgens Pique zeker zin om de zaak aanhangig te maken. “Misschien is het ook goed om te vermelden, dat een kort geding het karakter heeft van een spoedeisend proces welke binnen enkele uren, dagen weken of maanden afgerond kan worden. Een proces in hoger beroep wordt doorgangs niet in maanden afgehandeld, maar eerder in jaren”, aldus Pique.
The post Pique geeft uitleg over kort geding .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname