Persconferentie KPS betreffende aanpak, resultaten en voortgang criminaliteitsbeeld

Het korps Politie Suriname (KPS) heeft op woensdag 16 november een persconferentie belegd met als doel de gemeenschap te informeren over de aanpak, resultaten en voortgang van het criminaliteitsbeeld. Deze persconferentie is door de Directeur Operatie (DOKPS), de Commissaris van politie, B. Isaacs uitgestippeld. Verder waren aanwezig het hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit (BZC), de Hoofdinspecteur van politie C. Dragman en de hoofden van de verschillende gespecialiseerde afdelingen.Tijdens deze persconferentie hebben de verschillende operationele afdelingen een uiteenzetting gegeven over de inspanningen die zij de afgelopen drie weken hebben uitgevoerd. Het betreft inspanningen zoals berovingen, moord, vechtpartijen onder de jeugdigen, sexueel misbruik, overtreding vuurwapenwet en wet verdovende middelen, frauduleuze handelingen, gevolgd door aanhoudingen en in verzekeringstellingen van verdachten. Daarnaast is er ook informatie gedeeld door middel van statistieken, waarbij het opmerkelijk is dat er 186 aanhoudingen in die drie weken zijn verricht. Er werd vervolgens gesproken over de opvallende- en de onopvallende surveillance die niet alleen door de interventie eenheden, maar ook door andere eenheden worden uitgevoerd.In het kader van het Zero Tolerance beleid dat door het KPS is aangekondigd, zijn er een aantal Road Blocks uitgevoerd en anderen die volgens planning nog uitgevoerd moeten worden. Ook is er een “Most Wanted” lijst die steeds geupdate wordt.Aan de samenleving wordt een beroep gedaan alert te blijven en om elk moment van de dag waar er gevaar dreigt of waarneembaar is, direct de politie te contacten via het Command Center op het nummer 115.

Persconferentie KPS betreffende aanpak, resultaten en voortgang criminaliteitsbeeld Korps Politie Suriname.