Partnerschap DP World Paramaribo en COSCO Shipping Lines Suriname bij Mangrove Rehabilitatie project

Op woensdag 14 September hebben de medewerkers en gezinsleden van DP World Paramaribo en COSCO Shipping Lines Suriname het Mangrove Rehabilitatieproject van prof. Sieuwnath Naipal ondersteund. Het partnerschap tussen beide maritieme organisaties werd geïnitieerd vanwege het gemeenschappelijk duurzaamheidsbeleid welke de focus legt op o.a. SDG 13 Climate Change en SDG 14 Life Below Water.
DP World Paramaribo initieert jaarlijks de “Go Green Week”, gekoppeld aan de Sustainable Development Goal 13: Climate Change en 14 Life Below Water. De Go Green Week is voor de vierde keer op rij georganiseerd en dit jaar is een partnerschap met COSCO Shipping Lines Suriname aangegaan om het mangrove rehabilitatieproject, onder leiding van de heer prof. Sieuwnath Naipal, te ondersteunen. Het doel van deze actie is om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan. Ter ondersteuning hebben enkele medewerkers van beide organisaties zich met gezinsleden opgegeven als vrijwilligers, om de mangrove aanplant te Weg naar Zee uit te breiden. Mangrove is belangrijk omdat het bijdraagt aan kustbescherming, koolstofvastlegging, waterzuivering en andere ecosysteemdiensten die ze te bieden hebben. Door meer groen aan te planten, kunnen we samen op korte en lange termijn veranderingen teweeg brengen.
DP World Paramaribo gelooft in de kracht van samenwerking  en hoopt door het goede voorbeeld te geven de bewustwording in de gemeenschap verder aan te wakkeren en zodat meer vrijwilligers  zich zullen inzetten om dit geweldig initiatief te ondersteunen.
The post Partnerschap DP World Paramaribo en COSCO Shipping Lines Suriname bij Mangrove Rehabilitatie project .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname