‘Parlementariërs verkregen gronden sneller vanwege collectieve aanvragen’

De minister van Grond en Bosbeheer, Dinortha Vorswijk, heeft in gesprek met een lokaal medium verklaard, dat parlementariërs snel in aanmerking zijn gekomen voor domeingrond vanwege de collectiviteit van de aanvraag. De minister zei dat wanneer het gaat om een normale grondaanvraag, waarbij gronden moeten worden toegekend aan een groep, zulks sneller geschiedt dan bij een individuele aanvraag. De minister zegt dat er daarbij minder loperij en minder onderzoekswerkzaamheden gedaan hoeven te worden. ‘’Het gaat om overheidsgronden die aan een groep worden toegekend‘’, aldus de minister.
Volgens Vorswijk zullen de beschikkingen over de gronden onder geen enkele voorwaarde, worden teruggetrokken. Dit omdat volgens haar de juiste procedure is gevolgd voor het verkrijgen van de grond. Zij zegt dat in dezen, de toestemming van de minister van Openbare Werken niet nodig is, omdat het uitgeven van gronden, een aangelegenheid is van het ministerie waar zij leiding aan geeft. Dit heeft de OW-minister Riad Nurmohamed, ook aangegeven in een schrijven. Volgens haar wekken de uitspraken, gedaan door Nurmohamed, onzekerheid bij de in aanmerking gekomen personen, en wenst de bank geen zaken met hen te doen.
De bewindsvrouw zegt verder dat er met man en macht wordt gewerkt, de achter-stand van de persoonlijke grondaanvragen in te lopen.
The post ‘Parlementariërs verkregen gronden sneller vanwege collectieve aanvragen’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname