PARASITAIR VOORDEEL

Al enkele jaren strijken in ons land Cubanen neer, die ons territoir als zeer tijdelijke verblijfplaats wensen te zien. De meesten komen naar ons land met de bedoeling hier wat bij te verdienen en met deze opbrengsten richting Frans-Guyana en Brazilië te vertrekken. Ook andere Latijns-Amerikaanse staten trekken deze mensen legaal en illegaal binnen. Veel Cubanen leven met de ‘American dream’, hetgeen inhoudt zich ooit in de VS te kunnen vestigen. Veel Zuid-Amerikaanse staten worden dan ook als tijdelijke ‘stop’ gezien. Maar er is ook een groep Cubanen die naar ons land komt, een tijdlang werkt en met de opbrengsten  grote hoeveelheden aan goederen koopt` om die dan wederom  gelijk ’draagmieren’, richting Cuba, waar er vrijwel niets te krijgen is, te vervoeren. Onze luchthaven te Zanderij geeft je bij een ‘Cuba vlucht’ veelal het gevoel, dat je te maken hebt met een massale volksverhuizing. Meer vracht dan passagiers op een dergelijke vlucht. De vraag die wel gesteld moet worden, is of het wel als normaal kan worden gezien, dat goederen die Suriname via import heeft verkregen en waar veel vreemd geld mee gemoeid is geweest, hier in SRD worden afgerekend door de Cubaanse tijdelijke gasten en dan weer worden weggedragen. Onze deviezen gaan eraan en we verdienen er eigenlijk niets aan. Maar natuurlijk zouden we het binnen het algehele witwasgebeuren kunnen beoordelen, en dan gaat het niet meer om legale girale geldovermakingen c.q. transacties, maar om  handelingen binnen de informele sector.
The post PARASITAIR VOORDEEL .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname