PANIEK ONDER DE WITWASSERS

De afgelopen week kwam een grootschalige zwendel  aan het licht, waarbij criminelen het gelukt is, de staat voor 40.9 miljoen SRD te benadelen. Bij deze zwendel is zowel het ministerie van Financiën als de Centrale Bank  door misdadige elementen misbruikt  en doodgewoon bestolen. Gelukkig is de zaak ontdekt en loopt momenteel een justitieel onderzoek, waarbij een ieder verwacht dat de schuldigen zullen worden aangehouden en vervolgd. Wat ook van eminent belang is ., is dat het verduisterde geld van staat terug vloeit naar de rekening van het ministerie van Financiën bij de Centrale Bank.  Wat als zeer fnuikend voor dit land moet worden aangemerkt, is dat voor de zoveelste maal de reeds geschade naam van de Centrale Bank, wederom in dit schandaal wordt genoemd. Hoe is het namelijk mogelijk geweest, dat de Bank tot twee keer toe miljoenen aan SRD uitkeerde aan één persoon, zonder nadrukkelijk te hebben gecheckt of alles wél helemaal klopte? Ook dat moet nu tot op de bodem worden onderzocht  om vast te stellen of de moederbank in dezen niet heeft geconspireerd.  Maar naar gelang er in deze zwendelzaak steeds meer naar buiten komt, wordt het ook duidelijk, dat een heel circuit van zwendelaars probeert crimineel verkregen geld op allerlei manieren in het legitieme girale geldverkeer te krijgen. Men is al geruime tijd bezig stromannen met rekeningen binnen de bankinstellingen te misbruiken om –crimineel verkregen geld  in het officiële geldcircuit krijgen.  Girale stortingen van enorme bedragen op rekeningen van derden, is een manier om het geld te verplaatsen en overmakingen lokaal en extern te verwezenlijken, Werknemers binnen het bankwezen worden niet zelden benaderd, om tegen een enorme vergoeding  deze criminele handelingen te plegen. Bij de grootste commerciële bank van Suriname werd enkele jaren geleden een werkneemster gepakt, die bezig was met soortgelijke zwendelpraktijken. Deze vrouw werd veroordeeld en is nog steeds ingesloten. Tal van praktijken worden thans door in ons land zogenaamde ondernemers, die gewoon criminele  witwassers  van drugsgelden zijn, bedacht  om hun miljoenen aan SRD, dollars en vooral euro’s in het officiële girale geldverkeer te krijgen. Zowel binnen de publieke als de particuliere sector worden mensen hun rekeningen met dit smerige geld bezwangerd ,met de bedoeling het geld legaal te kunnen verplaatsen. Mensen met een modaal inkomen zien ineens hun saldo op de girorekeningen bokkensprongen maken en dus vermeerderd met vele nullen.  Voor het kunnen misbruiken van je rekening, kan je indien je akkoord gaat, een forse beloning krijgen. Het moet meer dan duidelijk zijn, dat het steeds strenger worden van de zogeheten complianceregelingen, paniek hebben veroorzaakt bij de bende witwassers in dit land, want de vele honderden miljoenen in SRD en vreemde valuta die in brandkasten opgeslagen zijn, kunnen  heel moeilijk of helemaal niet meer worden gebruikt.  De grootschalige cashbetalingen hebben ook hun begrenzing.  Wat zonder meer voor een ieder in dit land duidelijk moet zijn en of worden, is dat de tijd van  het stoeien met drugsgelden  en het makkelijk giraal transfereren van deze middelen achter de rug is. Waar zowel de regering  als de algehele samenleving ook ernstig rekening mee dient te houden, is het feit dat we met  dit schandaal dat begonnen is op het ministerie van Financiën en daarna  de Centrale Bank in heeft meegesleurd, ons weer een figuur als modder heeft laten slaan bij de buitenwacht en dan vooral bij de Financial Action Task Force, FATF die ons nauwlettend in de gaten houdt en wenst dat we ons houden aan de door hem gestelde eisen, en die er vooral op gericht zijn het witwassen van crimineel verkregen geld, drastisch terug te dringen.  Deze zwendelaffaire  zal zonder meer maken, dat men de teugels voor wat betreft Suriname nog strakker gaat aantrekken. Suriname heeft wederom een heel slechte beurt gemaakt . Als we ons niet kunnen houden aan de door het FATF gestelde stringente maatregelen, lopen we zeker het risico op de zwarte lijst te belanden en zal het overmaken van geld een vrijwel onmogelijke opgave worden. En dat zal dan allemaal te wijten zijn aan de ruimte die wij hebben gegeven aan de in ons land aanwezige witwascriminelen, die zich God in Frankrijk wanen en waar wij uiteindelijk allemaal slachtoffer van worden.
The post PANIEK ONDER DE WITWASSERS .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname