Panelleden discussieavond Wetenschappelijk Bureau DA’91:

‘Politieke functionarissen hebben ook rol sociaaleconomische ontwikkeling te realiseren’
Het Wetenschappelijk Bureau van DA’91, heeft gisteren een discussieavond georganiseerd met als thema: ‘Hoe gaan we sociaaleconomische ontwikkeling realiseren in onze nieuwe republiek?’. Econoom Richard Kalloe, Maureen Silos en de Surinaamse onderhandelaar bij het Internationaal Monetair Fonds, Karel Eckhorst, namen deel aan de discussie. De panelleden hebben elk hun ideeën naar voren gebracht over hoe in ons land sociaaleconomische ontwikkeling gerealiseerd kan worden. Ontwikkeling is volgens Subhas Jhauw, lid van het Wetenschappelijk Bureau van DA’91, ‘’een multidimensionaal proces, waarbij er veranderingen in structuren, instellingen en attitudes, evenals de versnelling van de economische groei, de vermindering van ongelijkheid en de uitroeiing van absolute armoede plaatsvindt’’. Volgens het Wetenschappelijk Bureau van DA’91, zijn moderne economieën over het algemeen institutionele economieën. Vaak wordt er ook veel gerefereerd aar concepten zoals een groene economie en circulaire economie.
Maar de centrale vraag wordt gesteld of deze economieën daadwerkelijk een optie zijn voor Suriname en onder welke voorwaarden deze gerealiseerd kunnen worden. ‘’Een andere eis voor succes is allocatieve efficiëntie en synergie van beleid bewerkstelligen.
Dit kunnen we doen door duurzame maatregelen en voorzieningen te treffen. Een daarvan is het opzetten van instituten ter ondersteuning van het bedrijfsleven. Het aanboren van markten moet gestimuleerd worden en ondersteund. De instituten moeten bemenst worden door professionals. Planning en synchronisatie met ontwikkelingsgerichte samenwerking is een absolute noodzaak‘’, stelde Jhauw.
Suriname heeft volgens Jhauw, sinds de onafhankelijkheid, heel veel crises gekend. ‘’De centrale vraag is: Wat is de rol van de politiek en de politieke personages in deze om uit de crisis te geraken?
Ons land heeft politici nodig die de samenleving dienen met het doel een betere toekomst te verschaffen.‘’ Politici moeten volgens Jhauw, steeds het antwoord formuleren op wat vereist is om Suriname uit de positie van een derdewereldland te halen en te brengen naar het niveau van een ontwikkeld land.
Hij stelt, dat de politiek en ook politieke functionarissen de rol hebben om sociaaleconomische ontwikkeling te realiseren in Suriname.
The post Panelleden discussieavond Wetenschappelijk Bureau DA’91: .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname