Panama leent vlag uit aan meest verwoestende vissersschepen

InSight Crime en American University’s Center for Latin American & Latino Studies (CLALS) publiceren een serie artikelen waarin gekeken wordt naar een scala aan illegale praktijken, malafide actoren en juridische mazen in de wet die de illegale visserij in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied voeden. Het eerste deel, “Plundered Oceans: IUU Fishing in Central American and Caribbean Waters”, gaat over de uitdagingen op het gebied van wetshandhaving in relatie tot illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (Illegal, Unreported and Unregulated fishing – IUU) in Jamaica, Guyana en Suriname. Vandaag het vijfde (laatste) artikel in deze serie.Toen de Chinese vissersvloot werd ontdekt in de buurt van de Galapagos-eilanden van Ecuador, de thuisbasis van enkele van ’s werelds meest bedreigde diersoorten, waren niet alle 250 schepen onder de vlag van China. Sommigen wapperden onder de vlag van Panama.
Ze deden dit onder een oude zeevaartpraktijk die bekend staat als ‘goedkope (gemakkelijke)’ vlaggen. Eens werd het in de eerste plaats gebruikt als een manier om belastingen te ontwijken. Nu bieden goedkope vlaggen dekking en faciliteren ze illegale, ongemelde en ongereguleerde (IOO) visserijpraktijken, zoals het overladen en witwassen van vangsten van boten die hun transponders hebben uitgeschakeld.De Ecuadoraanse marine kondigde aan dat ze de Chinese vloot op 16 juli 2020 had gezien. De boten die onder Panama’s vlaggen voeren, brachten vangsten naar havens en haalden brandstof en voorraden terug. Deze gekoelde vrachtschepen, ook wel ‘reefers’ genoemd, ontvangen tonnen vis en verwerken en verpakken deze vaak aan boord, waardoor het gemakkelijk is om illegale vangst te mengen met legale vis, zegt Global Fishing Watch, dat de visserijactiviteiten controleert.Het vissysteem, dat wordt gebruikt door de Chinese vissersvloot voor verafgelegen wateren, zorgt ervoor dat boten maanden en zelfs jaren op zee kunnen blijven om de wateren te plunderen. Vloten die ver van de wetshandhaving opereren, hebben ook enkele van de ergste arbeidsmisbruiken. Vlag van gemakPanama heeft de grootste vloot koopvaardijschepen ter wereld. In 2021 telde het register van het land 7.980 schepen, wat overeenkomt met ongeveer acht procent van de wereldwijde vloot, volgens een rapport van de Verenigde Naties over maritiem transport.Panama is aantrekkelijk voor reders vanwege het open register, dat goedkoop is, mensen van alle nationaliteiten toelaat om mee te doen en weinig barrières oplegt aan de leeftijd van het schip. Inkomsten van schepen die varen onder de vlag van Panama worden niet belast.Schepen kunnen ook worden geregistreerd onder Panamese bedrijven, waardoor reders anonimiteit worden geboden. Dit kan hen helpen sancties te ontwijken, aangezien vloten onder meerdere bedrijven kunnen worden geregistreerd, een praktijk die bekend staat als ‘geassocieerde schepen’.Het register is lucratief voor Panama en brengt tussen de US$ 125 en US$ 150 miljoen per jaar aan diensten en belastingen op. Alleen al registraties leverden het land in 2021 zo’n US$ 87,3 miljoen op.De Transport Workers Union beschuldigt Panama’s vlaggenbeleid al lang van het bieden van dekking voor schepen die arbeidsmisbruik plegen. Schepen onder Panamese vlag zijn ook in verband gebracht met milieurampen, zoals een Grieks vrachtschip met een enorm olielek. Het zinken in maart van een onder Panamese vlag varend schip dat duizenden luxe auto’s en tonnen brandstof vervoerde, leidde tot bezorgdheid over verontreinigende stoffen die het leven in zee zouden kunnen schaden en in de oceaan zouden kunnen lekken.De Europese Unie (EU) gaf Panama in 2019 een “gele kaart” – of waarschuwing – en identificeerde het als een niet-coöperatief land in de strijd tegen IOO-visserij. De commissie die verantwoordelijk is voor het uitbrengen van de waarschuwing zei in een verklaring dat ze “ernstige tekortkomingen had ontdekt in de mechanismen die het land heeft ingesteld om de naleving van zijn internationale verplichtingen als vlaggenstaat te waarborgen”.Panama heeft niet de mogelijkheid om toezicht te houden op het enorme aantal schepen dat onder zijn vlag staat, zegt José María Lezcano, een expert op het gebied van zeerecht. “We hebben beperkte middelen en we hebben die inspectiecapaciteit niet”, vertelde hij aan InSight Crime.Er is weinig politieke wil om extra obtakels in het systeem te creëren, aangezien reders misschien naar andere landen kijken, zoals het West-Afrikaanse Liberia, waar de regels nog soepeler zijn.Ongebreidelde corruptie is ook ontdekt binnen de Panama Maritime Authority (Autoridad Marítima de Panamá -AMP), de overheidsinstantie die scheepsvergunningen afgeeft.De ZijderouteEen eeuw geleden, toen de Verenigde Staten het Panamakanaal controleerde, waren Amerikaanse schepen de eerste buitenlandse schepen die zich onder de vlag van Panama registreerden. Meer recentelijk hebben schepen uit Azië de overhand gehad.Volgens een onderzoek uit 2018 was bijna de helft van de schepen in het register van Panama in Japanse handen. Ongeveer negen procent was in Chinese handen.In 2018 bereikte Panama een maritieme overeenkomst met China, waardoor het de status van bevoorrechte natie kreeg en voordelen bood …