PALU: Slaverij-excuses? Laat je niet misleiden!

Politiek Den Haag maakt zich op om excuses aan te bieden voor hun ‘slavernijverleden’. Wat dat precies betekent, is helemaal niet duidelijk. Waarvoor biedt men eigenlijk excuses aan? Aan wie worden die excuses gemaakt? Maar de PALU vindt dat het ons als Surinamers ook helemaal niets moet uitmaken. Dat is een probleem van het Nederlandse volk en de Nederlandse politiek dat men daar overzee moet oplossen. Surinamers hier moeten volgens de PALU hun eigen verantwoordelijkheid oppakken en de eigen ontwikkeling ter hand nemen zonder zich weer daarvan te laten afleiden door Den Haag. Als politiek Nederland ons in Suriname die kleine ruimte zou gunnen, dan zou dat alleen al meer waard zijn dan honderd slavernij-excuses.Koloniaal uitbuitingssysteem
De slavernij is overigens in de visie van de partij onderdeel geweest van het koloniale uitbuitingssysteem van Nederland als geheel. Evengoed zijn ook het massaal vermoorden en de dwangarbeid van de indianen vόόr de slavernij, alsook de mensonterende periode van contractarbeid daarna onderdelen van het koloniale verleden van Nederland. Krijgen we straks ook nog aparte excuses dáárvoor?Hoe je ook naar die ‘slavernij-excuses’ kijkt, wij Surinamers moeten zelf de pijn en het onrecht dat onze voorouders is aangedaan en dat doorwerkt tot de dag van vandaag, een plaats geven en de juiste lessen daaruit leren. De PALU vindt dat we daarom geen enkele reden hebben om speciaal opgelucht of blij te zijn over het Nederlandse besluit. Want precies zoals men toen zijn eigen redenen had om het systeem van slavernij in te voeren, zo had men ook zijn eigen reden om het weer af te schaffen. Die afschaffing had niets te maken met het willen verbeteren van het lot van de tot slaaf gemaakten. En zo moeten we er ook nu weer naar kijken, politiek Den Haag (inclusief de gemeenten en de instituten als de Nederlandse Bank) zag jarenlang geen behoefte om excuses aan te bieden. Nu heeft men dan kennelijk zijn eigen redenen om die excuses wèl te maken. Wij Surinamers mogen ons daarom op geen enkele manier laten misleiden door deze zogenaamde spijtbetuigingen en excuses!Geen excuses of compensatie accepteren
Toch is politiek Den Haag erin geslaagd om vele Surinamers, zowel in Nederland als in Suriname het gevoel te geven dat er reden is om de excuses te verwelkomen en om daar blij over te zijn. De PALU ziet de aanleiding voor dat feestje helemaal niet. Want wanneer dan de excuses voor het slavernijverleden eenmaal zijn gemaakt, … wat dan? Zijn we dan ineens verbroederd? Willen we hierna een financiële vergoeding? Laat men in Nederland zelf uitzoeken wat men verder wil met die excuses.De PALU vindt dat Suriname geen excuses en nog minder compensatie moet accepteren. Het aangedane leed door massamoord, honderdduizenden gevangenen, massale martelingen, uithongering, uitbuiting, gezinsvernietiging, culturele en ideologische verminking, lopende band verkrachtingen, ontnemen van het mens-zijn etc. etc., dat kan nooit financieel worden gecompenseerd. Het is daarom ook fundamenteel onjuist om daarvoor een financiële of welke andere compensatie dan ook te accepteren. Wat de PALU betreft mag men in Nederland net zoveel miljarden in hun eigen dekolonisatieproces steken als zij dat maar wensen.Zelf verantwoordelijkAan onze zijde van de oceaan, roept de PALU alle Surinaamse leiders op om samen met het Surinaamse volk zich niet opnieuw afhankelijk op te stellen naar politiek Den Haag. Laten wij ons niet opnieuw openstellen voor manipulaties met spiegeltjes en kraaltjes, nu dan in vorm van de zogenaamde ‘compensaties’, verhalen over ‘herstelde relaties’ of ‘gedeeld verleden’. Laat ons, onze eigen ontwikkeling ter hand nemen. Laten we in ons eigen tempo en op onze eigen wijze de vernederende, gruwelijke gevolgen van ons koloniaal verleden verwerken, en het omzetten in een werkwijze tot onze eigen culturele en materiële verheffing. Wij zijn tenslotte zelf verantwoordelijk voor hoe wij met elkaar verder gaan in dit prachtige land.PALU-Secretariaat voor Communicatie