PALU: Achaibersing op zijn minst nalatig in fraudezaak

De PALU is van mening dat het zo langzaamaan duidelijk wordt dat minister Armand Achaibersing wel verantwoordelijk gesteld kan worden en op zijn minst nalatigheid kan worden verweten. In een goed functionerende democratie zou dit voldoende zijn om een minister te ontheffen.
Na de uitleg door de minister van Financiën in De Nationale Assemblee, blijkt dat de procedure tot betaalbaarstelling van reçu’s die hij kennelijk heeft gewijzigd na zijn aantreden, in elk geval onvolledig is uitgevoerd.
Hoe kan de procedure tot betaalbaarstelling van reçu’s zo zijn gemaakt dat niet eenmaal, maar meermalen is gefraudeerd, zonder dat het is opgevallen? Wat is er gebeurd met de (dagelijkse) controle achteraf door het ministerie op overmakingen door de CBvS?, vraagt de PALU zich af.
Onvolledige verklaringDe verklaring van de minister van Financiën roept meer vragen op dan hij vragen heeft beantwoord. Zo zouden volgens de richtlijnen van het IMF voor de maand juli geen grote bedragen meer mogen worden betaald door Financiën. Op basis hiervan is de Centrale Bank van Suriname (CBvS) vragen gaan stellen over de betaalbaarstelling van een reçu van iets meer dan SRD 20 miljoen. Zouden deze IMF-richtlijnen er niet zijn geweest, dan zouden ook de vragen niet gesteld zijn door de CBvS en zou deze betaling gewoon zijn doorgegaan.
Opvallend genoeg heeft volgens de PALU de minister het in zijn verklaring niet gehad over de rapportages die de CBvS dagelijks doet naar het ministerie. Ook heeft hij nagelaten uit te wijden over de controle achteraf op de door de CBvS gepleegde overmakingen zoals gebruikelijk in financiële administraties. Hoe scheef kan het nog gaan onder de minister van Financiën.
Schromelijk tekortgeschotenOpmerkelijk was dat bij een nader onderzoek nog een dubieuze overmaking naar boven is gekomen die reeds in januari van dit jaar zou hebben plaatsgevonden. Deze overmaking zou zijn gedaan naar de rekening van een persoon die als bode werkzaam is. Hoe kan de procedure tot betaalbaarstelling van reçu’s met zulke grote bedragen zo eenvoudig te omzeilen zijn, zelfs door een bode, zonder te zijn opgevallen?
De PALU is van mening dat de minister toegeeft dat hij verantwoordelijk gesteld kan worden voor het creëren van deze eenvoudige mogelijkheid tot veelvoudige fraude. De minister is dan inderdaad niet de dader, maar wel verantwoordelijk voor de procedures die kennelijk bedoeld waren als een verbetering van die van zijn voorganger.
Hij is daarna ernstig in gebreke gebleven om erop toe te zien dat die nieuwe procedures door eenieder op een correcte wijze zouden worden opgevolgd. Zeker de controle achteraf op betalingen verricht door de CBvS heeft schromelijk tekortgeschoten.
Onafhankelijk onderzoekNaar aanleiding van dit enorme geklungel van de minister, vraagt de PALU zich af wat er verder nog misgaat op het ministerie van Financiën. Zijn de andere procedures die te maken hebben met het beheer van de publieke gelden ook zo fraudegevoelig?
De PALU is van mening dat alleen uit een grondig onafhankelijk onderzoek naar de processen van betaalbaarstelling van reçu’s, en vooral wie wanneer en waarvoor verantwoordelijk zijn, maatregelen voor verbetering kunnen voortkomen.
De PALU roept president nogmaals op om dit onafhankelijk onderzoek te doen plaatsvinden. En een onafhankelijk onderzoek kan nooit plaatsvinden met een “intern onderzoek” door degenen die nu verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor deze grote blunder. Het vertrouwen in de deskundigheid van de minister is daarvoor reeds te ernstig geschaad.