Palmoliedeal met China Zhong Heng Tai op de helling

De regering heeft minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij, de opdracht gegeven om de palmoliedeal met China Zhong Heng Tai, juridisch goed te onderzoeken. Als de onderneming zich niet houdt aan de wetten en vergunningsvoorschriften, zal niet worden geschroomd om aan De Nationale Assemblee voor te leggen, de vergunning in te trekken. Dit heeft vicepresident Ronnie Brunswijk meegedeeld vrijdagavond tijdens de begrotingsbehandeling.

Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) had deze kwestie aangekaart. Hij vindt het niet in de haak dat China Zhong Heng Tai ruim 40.000 ha heeft gekregen in Marowijne voor het opzetten van een palmolie-industrie. Intussen is ruim 17 jaar voorbij gegaan, maar er is niks terechtgekomen van het palmolieplan waarvoor er toestemming is gegeven. Tot nu toe heeft het bedrijf slechts bomen gekapt en rondhout geëxporteerd. Dit is niet acceptabel. Jogi voerde aan dat de vergunning van het buitenlandse bedrijf, ingetrokken moet wordenMinister Sewdien zei dat de president en vicepresident deze zaak naar zich toegetrokken hebben, waardoor hij het beantwoorden van de vraag overlaat aan hen. Jogi kreeg ondersteuning van diverse Assembleeleden over deze kwestie. Opgemerkt werd dat China Zhong Heng Tai de vergunning niet gebruikt voor het doel waarvoor deze beschikbaar is gesteld. Jogi voerde aan dat het terrein terug moet komen in de boezem van de Staat.