PAHO: Diabetes in 30 jaar verdrievoudigd; evenement LSB

Een nieuw rapport van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) toont aan dat diabetes in de regio in drie decennia meer dan verdrievoudigd is. De landen worden opgeroepen de vroegtijdige diagnose te verbeteren, de toegang tot kwaliteitszorg voor diabetescontrole te vergroten en strategieën te ontwikkelen om een gezonde levensstijl en voeding te bevorderen. In Suriname wordt een educatief en sportief evenement met health screenings, zumbathon en overige activiteiten en infosessies gehouden in het LSB Briel Stadion te Lelydorp. Dit in aanloop naar de Wereld Diabetesdag op 14 november. 

In de Pan Amerikaanse regio leven minstens 62 miljoen mensen met diabetes, een aantal dat naar verwachting nog veel hoger zal liggen aangezien ongeveer 40% van de mensen met de ziekte niet weet dat zij de aandoening heeft. Als de huidige trends doorzetten, zal het aantal mensen met diabetes in de regio tegen 2040 naar verwachting oplopen tot 109 miljoen.  De toename van het aantal diabetesgevallen in drie decennia houdt verband met een toename van de risicofactoren – twee derde van de volwassenen in de regio heeft overgewicht of obesitas, en slechts 60% krijgt voldoende lichaamsbeweging. Het rapport wijst ook op een alarmerende trend onder jongeren in de regio: meer dan 30% wordt nu beschouwd als zwaarlijvig of te zwaar – bijna het dubbele van het wereldwijde gemiddelde.   “Deze hoge diabetescijfers maken duidelijk dat landen zich dringend moeten concentreren op preventie en de bevordering van een gezonde levensstijl”, zegt Anselm Hennis, directeur van de afdeling niet-overdraagbare ziekten en geestelijke gezondheid bij PAHO. “Tegelijkertijd is het van cruciaal belang te zorgen voor een vroegtijdige diagnose en een goed ziektebeheer, die de sleutel vormen tot het beheersen van diabetes en het voorkomen van diabetesgerelateerde handicaps en een slechte gezondheid.”Uit het verslag blijkt echter dat slechts 12 landen in de regio beschikken over de zes basistechnologieën die nodig zijn voor het beheer van diabetes in openbare gezondheidsinstellingen, waaronder apparatuur voor het meten van bloedglucose, tests voor de vroegtijdige diagnose van complicaties en urineteststrips voor glucose- en ketonenanalyse. “Het is van cruciaal belang dat iedereen en overal toegang heeft tot deze fundamentele diagnose- en beheersinstrumenten die nodig zijn om daarmee samenhangende handicaps te voorkomen”, voegde Hennis eraan toe.In het rapport wordt ook opgemerkt dat mensen met diabetes een hoger risico lopen op ernstige vormen van COVID-19 en overlijden, wat het belang onderstreept van de integratie van diabeteszorg in paraatheids- en responsplannen voor noodsituaties.   Om de prevalentie van de ziekte te verminderen en mensen met diabetes in staat te stellen een gezonder leven te leiden en complicaties te vermijden, worden de landen in het verslag opgeroepen om:• de capaciteit voor vroegtijdige diagnose van diabetes en voor de preventie van diabetesgerelateerde complicaties te verbeteren;• de beschikbaarheid van en toegang tot hoogwaardige diabeteszorg te verbeteren, met inbegrip van essentiële geneesmiddelen zoals insuline, glucosemonitoringapparatuur en ondersteuning bij zelfbeheer;• strategieën en beleid uit te werken om een gezonde levensstijl en gezonde voeding te bevorderen en zwaarlijvigheid te voorkomen.• het toezicht en de monitoring te versterken om een goede diabetescontrole te waarborgen.